Po sympozjum Pollab – wywiad z T. Gorewodą

red., JN

W dniach 12-14 września br. w Zakopanem odbyła się II tura XXVII Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Podczas trzydniowych obrad poruszano szeroko pojętą tematykę organizacji pracy laboratoriów badawczych. Tradycyjnie podczas uroczystości otwarcia sympozjum wraz z udziałem Zarządu wręczono statuetkę Kryształowej Kolby.

 

Dotyczyło to przede wszystkim zakresu:

– akredytacji i walidacji metod badawczych,

– metod wzorcowań i spójności pomiarowej,

– niepewności pomiarów oraz nadzoru wyposażenia pomiarowego,

– badań biegłości oraz doskonalenia systemów zarządzania laboratorium.

Tradycyjnie podczas uroczystości otwarcia sympozjum wraz z udziałem Zarządu Klubu (Krystyna Krzyśko, Ewa Bulska, Andrzej Brzyski) wręczono statuetkę Kryształowej Kolby.

Laureatem tegorocznej edycji konkursu Kryształowa Kolba został dr inż. Tadeusz Gorewoda, Dyrektor Centrum Chemii Analitycznej Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach (Sieć Łukasiewicz). Była to jubileuszowa, już dwudziesta piąta edycja konkursu organizowana przez redakcję LAB / LABportal.pl. Nagroda wręczona została podczas Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB w Zakopanem.

Doceniona zostały przede wszystkim prekursorskie działania współpraca międzynarodowa laureata w zakresie nowych certyfikowanych materiałów odniesienia. Warto również wspomnieć jego działalność dotyczącą rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej.

Kryształowa Kolba 2022

Laureat wraz z przedstawicielami Zarządu Pollab – A. Brzyskim i E. Bulską, fot.: Paulina Prencel

 

Redakcji LAB / LABportal.pl udało się zamienić kilka słów z laureatem:

Prosimy o przedstawienie się szerszemu gronu czytelników – chemik, analityk, naukowiec, inżynier, menedżer, także aktywnie działający na arenie międzynarodowej…?

– Z wykształcenia chemik, zawodowo naukowiec i pasjonat fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej oraz rozwiązań analitycznych dla nowych technologii i nowoczesnego przemysłu. Od kilku lat także menedżer, kierujący projektowymi zespołami badawczymi i Centrum Chemii Analitycznej w Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami uznaję za niezbędny motor postępu i dlatego angażuję się także w działalność szkoleniową, ekspercką i doradczą w organizacjach krajowych, takich jak m.in. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Komitet Techniczny ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali PKN, oraz w zakresie współpracy międzynarodowej, np. w Krajowym Punkcie Kontaktowym czy też projekcie IF CEED European Defense Agency.

– W której z powyższych ról czuje się Pan najbardziej komfortowo?

– Życie stawia mnie w różnych rolach, ale zawsze bardzo cenię pracę zespołową, zarówno w gremiach projektowych, jak i stowarzyszeniach i organizacjach. Z tego powodu zarówno laboratorium, jak i duże sale konferencyjne są dla mnie komfortowym miejscem pracy.

– Jaka jest rola normatywów w obszarach badawczych, w których Pan pracuje?

– Działalność w zakresie chemii analitycznej to także ciągłe obracanie się w obszarach normatywów. Jednym z najważniejszych działów mojej pracy badawczej jest opracowywanie i wytwarzanie nowych certyfikowanych materiałów odniesienia. Z tego powodu, a także ze względu na akredytację Centrum, jako laboratorium badawczego i producenta materiału odniesienia, na co dzień działam w obszarach norm ISO 17025:2018 i ISO 17034:2017. Ostatnie pięć działalności Centrum, którym kieruję, było czasem intensywnych prac nad wdrażaniem nowych wymagań tych aktów normatywnych oraz towarzyszących im dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. To szczególne wyzwanie w produkcji nowych CRM-ów, która w naszym przypadku praktycznie zawsze ma charakter niepowtarzalnej, kilkuletniej pracy badawczej. Trzeba pamiętać, że pracując w obszarach regulowanych normami nie możemy do liczyć na niezmienność. Postęp technologiczny i zmiany rynkowe generują potrzeby zmian w laboratoriach, a te ostatecznie wpływają na modyfikacje norm, które pracę laboratoriów regulują. To takie sprzężenie zwrotne, które jest naturalne i ważne, aby działało w sprawny sposób.

Proszę uchylić rąbka tajemnicy – jakie ma Pan plany zawodowe na najbliższe lata?

– Moje plany na najbliższe lata determinują aktualne trendy w nowych technologiach, które wymagają kontroli jakości i sprawnej, nowoczesnej obsługi analitycznej. W bliższej perspektywie tego tematu, w tym roku, kończymy projekt REFROHS, realizowany w ramach Dotacji Celowej Łukasiewicza, a w przyszłym projekt SilRef, finansowany z środków Funduszy Norweskich. To duże projekty, w ramach których wytworzyliśmy kilkanaście nowych gatunków CRM-ów dla analiz związanych z realizacją dyrektywy RoHS i materiałów przemysłu krzemowego. Oznacza to także, iż w najbliższym czasie będziemy musieli wykonać konkretną pracę w celu objęcia tych CRM-ów zakresem akredytacji oraz wprowadzenia na rynek. Plany obejmują także prace badawcze, mające na celu opracowanie instrumentarium analitycznego dla nowych technologii opartych o gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zasady Green Deal, w tym istotne tematy w analityce procesów recyklingu. Razem z kolegami i koleżankami z Centrum mamy w planach także kolejne prace badawcze w zakresie wytwarzania nowych CRM-ów. O realizacji tych planów i ich rezultatach na pewno będę Państwa informował na przyszłych konferencjach. Do zobaczenia na różnych terytoriach chemii analitycznej!

– Dziękujemy.

 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij