Optymalizacja analiz laboratoryjnych i zarządzanie danymi zgodnie z wytycznymi Farmakopei

mrew / inf. pras.

 

W dniach: 10 maja we Wrocławiu, 12 maja w Krakowie, a 17 maja w Warszawie, odbyły się seminaria zorganizowane przez METTLER TOLEDO (MT). Tematyka referatów przygotowanych przez ekspertów MT dotyczyła optymalizacji analiz laboratoryjnych i zarządzania danymi zgodnie z wytycznymi Farmakopei. Firma wróciła do dobrej tradycji spotykania się z użytkownikami instrumentów i urządzeń laboratoryjnych oferowanych przez firmę. W spotkaniu wzięły udział również osoby rozpoczynające zawodową działalność badawczą i naukową.

Frekwencja potwierdziła przypuszczenia organizatora; seminaria – w obu swych częściach: referaty i wystawa oferowanej aparatury – są oczekiwanymi formami kontaktu pracowników laboratoriów z wiedzą i ofertą rynku w zakresie instrumentarium do obszaru badań uczestników.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją działalności firmy METTLER TOLEDO na Świecie i w Polsce. Działalność firmy zmierza w kierunku tylko korzystnych rozwiązań na każdym etapie pracy, co oznacza, że MT oferuje kompleksowe wsparcie i rozwiązania, aby: usprawnić procesy, zwiększyć produktywność, osiągnąć zgodność z wymogami prawnymi i zapewnić optymalizację kosztów i odpadów.

 

Dobra Praktyka Ważenia GWP (Grzegorz Siara MT)

Specjalista omówił nowe wytyczne Ph.Eur. w zakresie poprawności procesu ważenia, a na tym tle starania MT w zakresie spełniania wymogów Ph.Eur. Ciekawym był przegląd oferowanych metod pomiaru masy wg MT od 1945 r. do stanu obecnego. Omówił typy wag obecnie oferowanych: mikrowagi/ultramikrowagi, wagi analityczne, wagi precyzyjne, wagi przemysłowe. W 2007 r.  METTLER TOLEDO wprowadza GWP® – Dobrą Praktykę Ważenia – światowe standardy ważenia oraz wytyczne do zarządzania wagami przedstawione w najważniejszych pięciu etapach. GWP® pozwala na uzyskanie dokładnych wyników i pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji. Cele te można osiągnąć poprzez: ocenę potrzeb, wybór wagi względem potrzeb, właściwą instalację,  kalibrację, rutynową kontrolę, odpowiedni wybór wagi w ujęciu minimalnej naważki i rekomendacji GWP®.  

Ostatnim punktem referatu była prezentacja wideo pokazująca optymalizację procesów ważenia i możliwości automatycznej wagi XPR Automatic Balance. 

Dobra Praktyka Miareczkowania™ w miareczkowaniu Karla Fischera   (Tomasz Dymitruk)

 

Przedstawiciel MT w swoim wystąpieniu przypomniał zasady miareczkowania wolumetrycznego i kulometrycznego i zasady wyboru odpowiedniego instrumentu. Zaprezentował ofertę urządzeń MT w  zakresie miareczkowania.

 

Zautomatyzowane pomiary gęstości i współczynnika refrakcji (Tomasz Dymitruk)

Przed prezentacją oferty urządzeń MT specjalista przedstawił normy i standardy międzynarodowe odnoszące się do pomiarów gęstości i współczynnika refrakcji oraz zgodność farmakopealną z innymi regulacjami. Omówił zasady działania, pobór próbek i inne czynności warsztatowe gwarantujące poprawność praktyki pomiaru.

W części promocyjnej znalazła się prezentacja gęstościomierza oscylacyjnego, refraktometru cyfrowego i omówienie pomiaru gęstości w przemyśle. Warto dodać, że wszystkie pomiary są archiwizowane kompleksowo przez oprogramowanie laboratoryjne LabX.

 

Mettler Toledo 1 Mettler Toledo 2
Mettler Toledo 3 Mettler Toledo 4

Przerwy pomiędzy referatami były doskonałą okazją do konsultacji, prezentacji instrumentów i nawiązywania kontaktów merytorycznych. Wyczerpujących odpowiedzi oraz konsultacji dotyczących aplikacji poszczególnych aparatów udzielali specjaliści METTLER TOLEDO

 

 

Kompletny monitoring online kluczowych parametrów wody PW i WFI  (Michał Przybylak)

W tym referacie przedstawiono rozwiązania aparaturowe dla farmacji i biotechnologii serii THORNTON. Innowacyjne rozwiązania THORNTON mają zastosowanie w analizie czystej wody.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań nabrało tempa, aby sprostać szybko zmieniającym się oczekiwaniom rynku: od koncentrycznej tytanowej celi dla wody ultraczystej do  analizatora 6000TOCi (pomiar wszystkich 3 parametrów) .

USP wymaga raportowania pomiaru bez kompensacji temperatury w punkcie testowym. Najczęściej wykorzystywanym punktem testowym jest powrót pętli do zbiornika magazynującego, po ostatnim punkcie użycia. Kompensacja temperatury zgodnie z USP jest zalecana do stosowania we wszystkich pomiarach z wyjątkiem punktu testowego raportowania wymaganego przez USP. Do sterowania procesem systemu należy zastosować kompensację temperatury.

Sondy UniCond oferowane przez MT to pełnienie wymagań na poziomie przetwornika, alternatywny proces kalibracji.

Zastosowanie analizatora obciążenia biologicznego 7000RMS odpowiada na pytanie: po co monitorować zanieczyszczenia mikrobiologiczne w trybie on-line? Technika pomiarowa zastosowana w analizatorze 7000RMS Do potwierdzenia obecności komórki wykorzystywana jest fluorescencja i rozpraszanie Mie. Analizator 7000RMS umożliwia detekcję pojedynczych mikroorganizmów. Zaprezentowane zdarzenia w systemie odwróconej osmozy (RO), przekonają każdego klienta, że wdrożenie analizatora 7000RMS przynosi wiele korzyści.

 

 

Dobra praktyka pomiaru wartości cieplnych (Łukasz Rachwał)

 

Przedstawiciel MT przypomniał definicje i zjawiska towarzyszące: temperatura topnienia, etapy topnienia, wpływ topnienia na właściwości fizyczne, temperatury wrzenia i mętnienia, punkt mięknięcia i płynięcia. Przedstawił przegląd wymagań wg różnych farmakopei. Wyjaśnił zasady kalibracji i weryfikacji urządzenia.

Bardzo ważnym wątkiem była informacja o sposobie przygotowanie próbki, to nieodłączny warunek prawidłowego przeprowadzenia pomiaru.

I tutaj należy dodać, że zaprezentowane urządzenia z oferty METTLER TOLEDO służące do pomiarów  omówionych parametrów DP70, DP90, DPSP współpracują z jednym wspólnym oprogramowaniem LabX / Data Integrity.

 

Dobra Praktyka Pomiarów UV/VIS (DPPUV/VIS) (Kacper Szymula)

Ekspert wymienił wyzwania z jakimi możemy się zmierzyć podczas pomiarów UV/VIS. Zaliczył do nich kontrole: nad wydajnością swojego instrumentu, przestrzegania najnowszych przepisów, okresowej kwalifikacji instrumentu przez biegłych ekspertów, aktualności szkoleń w zakresie prawidłowego korzystania z przyrządu, stosowania odpowiednich narzędzi do weryfikacji wydajności pomiaru, harmonogramu serwisowania. Udzielił kilku wskazówek dotyczących zapewnienia poprawnej i wiarygodnej dokumentacji wyników, oraz metod zoptymalizowania procesu pomiaru UV/VIS.

W dalszej części prezentacji wymienił i omówił cele DPPUV/VIS. Zapewnił, że specjaliści MT są w pełni przygotowani merytorycznie i organizacyjnie do pomocy użytkownikom aparatów do stosowania zasad DPPUV/VIS.

 

Mettler Toledo big

 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij