Technolog ds. krystalizacji

Spółka EnsembleSp. z.o.o to nowopowstałe Centrum Doskonałości w zakresie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii opartych na wzroście kryształów, zlokalizowane w Warszawie. Centrum powstało i działa we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy w ramach Programu Teaming for Excellence finansowanego przez Komisję Europejską oraz Programu Międzynarodowych Agend Badawczych finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Centrum pracuje nad rozwojem nowatorskich technologii materiałowych i nowoczesnych materiałów o wyjątkowych właściwościach elektromagnetycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej, medycyna i lotnictwo.

Technolog ds. krystalizacji
Workplace: Warszawa

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację procesów krystalizacji, w celu otrzymania kryształów tlenkowych o pożądanych właściwościach.

Główne zadania:

 • Obsługa urządzeń do monokrystalizacji kryształów tlenkowych;
 • Realizacja procesów technologicznych zgodnie z harmonogramem produkcji;
 • Synteza materiałów wsadowych;
 • Przygotowanie układów do syntezy i wzrostu kryształów;
 • Kontrolowanie jakości na każdym etapie procesu;
 • Nadzór i korygowanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu infrastruktury technicznej i technologicznej
 • Dbanie o rzetelną i terminową realizację prac;
 • Serwisowanie infrastruktury technicznej i technologicznej;
 • Tworzenia dokumentacji i raportów z wykonywanych prac w Laboratorium;
 • Dbanie o zachowanie przepisów BHP w Laboratorium;

 ​

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie/wyższe techniczne, kierunki: fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, elektronika, lub pokrewne (zapraszamy do aplikowania zarówno kobiety jak i mężczyzn);
 • Predyspozycje do pracy ze skomplikowanymi urządzeniami technologicznymi;
 • Praktyczne umiejętności techniczne;
 • Zdolności manualne, spostrzegawczość, dobra koncentracja uwagi;
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym;
 • Umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office;
 • Dokładność, odpowiedzialność i sumienność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Motywacja do zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności, zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z metodami krystalizacji i procesami technologicznymi dot. wytwarzania materiałów.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w międzynarodowym środowisku.

Apply

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w (01-919) Warszawie, ul. Wólczyńska 133, REGON: 386406355, NIP: 1182211096, KRS 0000858669. (dalej jako „ENSEMBLE3 ”) www.ensemble3.eu

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem adresu email: iod@ensemble3.eu

3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy, a szczególności art. 221 i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320- zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo Pani/a dane osobowe, mogą być przetwarzane w calach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody.

5. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy – podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. W takim przypadku dane niewymagane przeze ENSEMBLE3 zostaną usunięte jako nadmiarowe.

7. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie uczestnictwa w rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu o rekrutacji na podstawie przepisów prawa pracy, a szczególności art. 221 i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320- zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)..

8. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym oraz podmiotom zaangażowanym w przedsięwzięcie dotyczące powstania ENSEMBLE3 to jest:
Partnerom projektu,
a) Sieć Badawcza Łukasiewicz ,
b) Podmiotowi wspierającemu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – eksperci w zakresie opieki prawnej i organizacyjnej.
c) Podmiotom odpowiedzialnym za finansowanie projektu w ramach, którego powstaje ENSEMBLE3:
1. w ramach programu program EU H2020-WIDESPREAD-2016-2017 TEAMING PHASE 2-Komisja Europejska,
2. w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
3. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

9. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy . Po tym okresie z uwagi na wymagania projektu dofinansowanego przez podmioty wymienione w pkt 8 Pani/a dane osobowe będą przetwarzane (jedynie w formie archiwizowania) przez okres 10 lat. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku . Po tym okresie Pani/a aplikacje są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

10. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl) oraz do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

12. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać procesom profilowania jak również nie będą przesyłane do państw trzecich.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij