Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

 

Czym będziesz się zajmować
 
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych w nadzorowanych podmiotach
 • Nadzór nad produkcją i przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia związanych z wysyłką wewnątrz UE i do krajów trzecich.
 • Nadzór nad ubojem zwierząt, w tym kontrola warunków weterynaryjnych ubojów na potrzeby własne.
 • Realizacja krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Pobieranie próbek do badań urzędowych w celu przekazania ich do laboratorium.
 • Wykonywanie badań urzędowych w kierunku włośnicy zwierząt.
 • Prowadzenie rejestrów, dokumentacji i sprawozdawczości z wykonywanych zadań. Przygotowywanie analiz, projektów pism i decyzji, sprawozdań oraz wniosków w zakresie załatwianych spraw celem dostarczenia informacji jednostce nadrzędnej.
 • Obsługa programów komputerowych w zakresie kompetencji zespołu.
Kogo poszukujemy
 
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera m.in. znajomość programów MS Office (MS Word, MS Excell),
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 

-praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach oraz na obszarze powiatu gliwickiego oraz grodzkiego Zabrze

-możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w sytuacjach kryzysowych, wymagających działań IW

-praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych

-wyjazdy samochodem służbowym związane z monitoringiem i działalnością kontrolą 

-wyjazdy służbowe na szkolenia, konferencje i narady

-stres związany z przeprowadzaniem kontroli i kontaktem z klientem

-stanowisko pracy na drugiej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu

-praca jest świadczona w budynku PIW nieprzystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

Dodatkowe informacje
 
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 231 23 50 wew. 28

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z Izby)
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj

do 30 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
Ku Dołom 6
44-100 Gliwice
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij