Student/stypendysta

Nazwa stanowiska: student/stypendysta  

Liczba stanowisk:  2

Wymagania:

– ukończony przynajmniej 1 rok studiów inżynierskich lub licencjackich na kierunku optyka, telekomunikacja, teleinformatyka elektrotechnika, automatyka i robotyka, fizyka lub na kierunkach pokrewnych,
– status studenta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i w okresie realizacji zadań w projekcie,
– doświadczenie w pracy laboratoryjnej potwierdzone opinią nauczyciela lub opiekuna naukowego,
– zainteresowanie techniką światłowodową,
– dobra znajomość języka angielskiego,
– dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

 

Opis zadań:

– przygotowywanie próbek światłowodów do badań,
– pomiary absorpcji i rozpraszania metodą OTDR,
– badanie wpływu czynników zewnętrznych na rozpraszanie Rayleigha,
– pomiary strat zgięciowych i strat spektralnych w światłowodach,
– analiza danych eksperymentalnych,
– bieżące przygotowywanie raportów i sprawozdań z wyników badań,
– udział w przygotowaniu publikacji.

 

Termin składania ofert: 27 grudnia 2023, 23:30

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

– stypendium naukowe na okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy),
– data rozpoczęcia: 2 stycznia 2024,
– wysokość stypendium: 2500 PLN/miesiąc,
– zadania badawcze realizowane będą w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki, na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie.

 

Wymagane dokumenty:
– CV (przebieg studiów, zdobyte umiejętności, lista ewentualnych publikacji z zaznaczonym IF, udział w projektach, konferencjach, kołach naukowych, wyróżnienia, inne osiągnięcia naukowe),
– list motywacyjny,
– opinia nauczyciela lub opiekuna naukowego na temat pracy studenta w laboratorium,
– do dokumentacji proszę dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)”.

Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: Ewa Weinert-Rączka ewa.raczka@zut.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Komisja konkursowa po zebraniu ofert przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z regulaminem dla konkursów NCN. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu pocztą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:
• do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, którzy w wyniku kwalifikacji zostali ocenieni najwyżej (o terminie ewentualnej rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne).

Dodatkowych informacji o stanowisku udziela prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka ewa.raczka@zut.edu.pl

 

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie foton.zut.edu.pl/projekty/

 

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCN www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij