Laborant chemik

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora
elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
ogłasza rekrutację w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:

 

Laborant chemik
w Wydział Laboratoriów (Laboratorium Wodno-Ściekowym i Odsiarczania Spalin)
TWL_22_110_2024
Miejsce pracy: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:
– Pobieranie i sprawdzanie prawidłowości pobierania próbek.
– Badania
 Wód, ścieków przemysłowych i mediów technologicznych (woda ruchowa,
chłodząca, ciepłownicza, media z instalacji mokrego odsiarczania i oczyszczalni
ścieków przemysłowych) w zakresie oznaczania głównych parametrów
fizykochemicznych m.in. pH, przewodności, zasadowości, twardości, CHZT,
TOC, metali i metaloidów, Hg oraz rozpuszczonych kationów i anionów.
 mączki wapiennej w zakresie gęstości nasypowej, wilgotności, rozkładu
ziarnowego, zawartości CaCO3+MgCO3.
 Ubocznych produktów spalania w zakresie związków wapnia, Hg, metali i
metaloidów.
 gipsu i osadów procesowych IMOS w zakresie rozkładu ziarnowego,
węglanów, siarczynów i siarczanów, chlorków, pH, Hg, metali i metaloidów itp.
– Weryfikacja poprawności przeprowadzonego badania/pomiaru.
– Weryfikacja poprawności otrzymanych wyników badań/pomiarów.
– Sporządzanie sprawozdań z badań dla klientów wewnętrznych.
– Przekazywanie wyników badań/pomiarów klientowi wewnętrznemu.
Profil idealnego kandydata:
 Wykształcenie: preferowane średnie lub wyższe chemiczne / pokrewne;
 Wiedza ogólna i specjalistyczna:
 dobra ogólna wiedza chemiczna;
 wiedza z zakresu bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym oraz
wykonywania badań chemicznych (metodami klasycznymi i instrumentalnymi).
Znajomość metod badawczych jakości wód technologicznych i ścieków.
 wiedza na temat technologii wody i ścieków przemysłowych, oraz
charakterystycznych dla tych mediów podstawowych parametrów
fizykochemicznych.
 mile widziana znajomość norm badawczych w zakresie analiz podstawowych
parametrów wód, ścieków, ubocznych produktów spalania,
 mile widziana wiedza z zakresu obsługi aparatury badawczej takiej jak:
wagosuszarka, chromatograf jonowy, spektrofotometr, pH-metr, titrator,
gęstościomierz itp.
 znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 wiedza z zakresu walidacji metod badawczych,
 Wymagania dodatkowe: bardzo dobra organizacja pracy, ssamodyscyplina, dbałość
o szczegóły, sumienność, umiejętność pracy w zespole, wykazywanie inicjatywy w
realizacji zadań. Umiejętność obsługiwania wielu zadań równolegle. Znajomość
obsługi komputera i oprogramowania MS Office. Komunikatywność w języku polskim
w mowie i piśmie.
 Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym
z wykorzystaniem metod klasycznych oraz obsługą aparatury pomiarowej
typu:chromatograf, spektrofotometr, dyfraktometr, ph-metr I /lub w obszarze kontroli
chemicznej w zakładzie przemysłowym.
 Trudności i uciążliwości: praca w laboratorium chemicznym z odczynnikami
chemicznymi oraz obiektami badań, duża odpowiedzialność za prawidłowe
oznaczenie parametrów ważnych mediów technologicznych.
Informacje dodatkowe:
 Planowany termin zatrudnienia – II / III kwartał 2024
 Sposób oceny kandydata: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna; ocena złożonych
dokumentów.
 Ilość etatów do obsadzenia: 2
Oferty kandydatów zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające
wykształcenie proszę przesyłać
do 07.04.2024
wchodząc na stronę:
www.pgegiek.pl (zakładka „oferty pracy”) lub www.gkpge.pl (zakładka „Kariera-Aktualne
oferty”) klikając w przycisk:
APLIKUJ
lub przez link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e2d4f3bf3c8347
24b2fbe23dd3f14798

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy, a po zakończonym procesie rekrutacyjnym dane osobowe zostaną
trwale usunięte. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po
terminie nie będą rozpatrywane.

 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij