Inspektor Weterynaryjny

Czym będziesz się zajmować
 
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • zapobiega i zwalcza choroby zakaźne zwierząt objęte obowiązkiem rejestracji i zwalczania
 • • szacuje zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu albo padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • kontroluje realizację zwalczania choroby Aujeszkyego u świń i programy zwalczania Salmonelli u drobiu
 • pobiera próbki do celów diagnostycznych w ramach monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrole nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu
 • przeprowadza kontrole nad punktami kopulacyjnymi, inseminacyjnymi oraz obrotem i wykorzystaniem materiału biologicznego
 • przeprowadza kontrole, organizuje i nadzoruje monitoring zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrole nad programem zwalczania wścieklizny
 • przeprowadza kontrole wykonania zleconych prac przez urzędowych lekarzy weterynarii, w tym występuje do PLW w Kaliszu o powoływanie i odwoływanie ULW
 • kontroluje dokumentację lekarzy wyznaczonych z przeprowadzonych obserwacji zwierząt przeciw wściekliźnie
 • przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt w hodowli i skupie
 • organizuje i kontroluje prowadzone odkażanie w ogniskach chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrolę wstępną w zakresie sprawozdań dotyczących chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrolę środków transportu zwierząt pod względem bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu zwierząt
 • przeprowadza kontrole nad targami, pokazami, konkursami lub wystawami zwierząt, miejscami gromadzenia zwierząt i punktami skupu
 • prowadzi kontrolę merytoryczną rachunków przedstawionych przez ULW
 • przeprowadza kontrole nad obrotem, handlem i eksportem zwierząt wraz z wystawianiem urzędowych świadectw zdrowia
 • prowadzi odpowiednią dokumentację i terminową sprawozdawczość
 • kontroluje sektor akwakultury
 • współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie zgłaszania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przenoszonych na ludzi
 • prowadzi stosowną dokumentację i sprawozdania BSE
 • obsługuje systemy informatyczne i bazy danych: CELAB, VETLINK, TRACES, PA
 • współpracuje z inspektorami weterynaryjnymi ds. zdrowia i ochrony zwierząt w innych powiatowych inspektoratach weterynarii oraz z wojewódzkim inspektorem weterynarii ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • współpracuje z laboratorium ZHW w zakresie kompetencji
 • udziela odpowiedzi i wyjaśnień organom kontrolującym w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowaną komórkę organizacyjną
 • przygotowuje decyzje i postanowienia w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzi dochodzenia epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt
Kogo poszukujemy
 
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 02.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 
 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 15:00
 • praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu (praca w terenie – powiat kaliski)
 • wyjazdy służbowe
 • szkolenia
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • narzędzia i materiały do pracy: komputer, materiały biurowe, urządzenia pomiarowe
 • samodzielne kierowanie samochodem służbowym
 • brak wind i pojazdów (stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku)
 • brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje
 
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:
 • weryfikacja formalna
 • rozmowa kwalifikacyjna (w tym pytania merytoryczne)
Pracę możesz rozpocząć od:2022-06-01

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu – prawo jazdy kategorii B
 • Klauzula zgody dla kandydatów do pracy zamieszczona na BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj

do 17 maja 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Warszawska 63B
62-800 Kalisz
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

62 757 26 59, wew. 19
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.05.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij