Jerzy Małachowski powołany na stanowisko dyrektora NCBR

inf. pras. / media / ncbr.gov.pl

Minister nauki Dariusz Wieczorek powołał prof. dr hab. inż. Jerzego Małachowskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – podało Centrum. Od 7 marca br. prof. Małachowski sprawował funkcję pełniącego obowiązki dyrektora instytucji.

 

Powołanie jest wynikiem konkursu, przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu podlega NCBR.

– Gratuluję Panu Profesorowi Małachowskiemu wygranej w konkursie na dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego doświadczenie oraz dotychczasowa bogata kariera naukowa pomogą w podjęciu wyzwań, przed jakimi stoi instytucja. NCBR odgrywa strategiczną rolę przy wspieraniu projektów realizowanych wspólnie przez podmioty naukowe, uczelnie, biznes i przemysł – powiedział Wieczorek, cytowany w komunikacie.

– Bardzo się cieszę, że uzyskałem zaufanie komisji konkursowej oraz pana ministra Wieczorka, czego wynikiem jest powierzenie mi roli osoby kierującej tak ważną instytucją, wspierającą politykę naukową i innowacyjną Państwa. Przede mną cztery lata intensywnej kadencji, w czasie której chcę uczynić NCBR organizacją nowoczesną, transparentną i skuteczną. Moimi priorytetami są uporządkowanie oraz usprawnienie procesów oraz zbliżenie świata nauki do biznesu – wskazał Małachowski.

Małachowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w roku 2019. Kierował licznymi projektami oraz uczestniczył jako wykonawca w ponad 30 przedsięwzięciach ukierunkowanych na prace naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe. Efekty tych badań to m.in. 9 patentów oraz 3 kolejne w zatwierdzeniu. Członek komitetów naukowych ponad 40 konferencji krajowych i międzynarodowych. Od 2016 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, wymieniono w materiale.

7 marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powróciło pod nadzór ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Nastąpiło to w efekcie wejścia w życie Ustawy z dn. 26 stycznia 2024 o zmianie ustawy o NCBR oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 6 marca 2024 roku nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sprawował minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

 

inf. pras. / media / ncbr.gov.pl

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij