Zakup wag analitycznych

Dane organizatora GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3
Tel. 22 369 29 00
E-mail gios@gios.gov.pl
WWW www.gios.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup wag analitycznych dia Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Warszawie…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wag analitycznych dia Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Warszawie
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gios.gov.pl_1649511474182
LINK do SIWZ http://www.gios.gov.pl/bip/zamowienie_publiczne.php?id=1065
Osoba do kontaktu tel. +48 22 651 06 60
mail: sekretariatclb@gios.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31,08.2022 r. ( wskazany termin jest informacją do szacowania wartości i może ulec zmianie).
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3

2022-04-15

Sposób składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3, 02-362 WARSZAWA
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
w łMbt
Inspekcji
Ochrony Środowiska
Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Warszawie
tel. +48 22 651 06 60
mail: sekretariatclb@gios.gov.pl
adres: ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
Warszawa, 08.04.2022 r.
Zapytanie w sprawie rozeznania rynku (szacowania wartości zamówienia) dla zadania Zakup wag analitycznych dia Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Warszawie
Zamawiający, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3, 02-362 Warszawa zamierza zrealizować zakup wag analitycznych dla Centralnego Laboratorium Badawczego ul. Bartyckiej 110 A, 00-716 Warszawa.
W związku z powyższym zwracamy się do potencjalnych Wykonawców zamówienia o wstępne oszacowanie kosztów wykonania ww. zadania uwzględniając opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o sporządzenie oferty cenowej na załączonym formularzu i przesłanie jej drogą e-mailową w terminie do dnia 15.04.2022 r. na adres e-mailowy: m.witkowska1@gios.gov.pl.
Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie powoduje zobowiązania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca dostarczy i zapewni instalację na koszt własny urządzenia do 16 lokalizacji Centralnego
Laboratorium Badawczego na terenie Polski.
2. Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska.
3. Dostarczone wagi analityczne będą posiadały świadectwa wzorcowania i legalizacji.
4.. Wykonawca udzieli na dostarczone urządzenie minimum 24 miesięcznej gwarancji.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Opis Wymagania minimalne
Ogólne Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 rok.
Obciążenia maksymalne Min. 200g
Obciążenia minimalne 1 mg
Dokładność odczytu 0,01 mg
Działka legalizacyjna 1 mg
Adiustacja Wewnętrzna automatyczna
Czas stabilizacji < 5s
System poziomowania automatyczny
Otwieranie drzwi do komory ważenia automatyczne
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
M: giosigios gov.pl
W: www.gios.gov.pl
A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 T: +48 22 369 22 26
02-362 Warszawo F: + 48 22 825 04 65
Antystatyka komory ważenia Tak
Wzorcowanie wagi Tak
Dostawa, instalacja i szkolenie Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, zapewni instalację we wskazanym miejscu i udzieli niezbędnych informacji obsługi.
III. Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31,08.2022 r. ( wskazany termin jest informacją do szacowania wartości i może ulec zmianie).
IV. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz wyceny zamówienia
p.o. Kierownik
Centralne Laboratorium Badawcze
Oddział w Warszawie KM.’ HzicA Cc
Maria Witkowska
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
M: gios@gios.gov.pl
W: www.gios.gov.pl
A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 02-362 Warszawa
T: +48 22 369 22 26
F: +48 22 825 04 65
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij