Zakup suszarki laboratoryjnej

Dane organizatora POLTEGOR INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
51-616 WROCŁAW
PARKOWA 25
Tel. 71 348 82 00
Fax. 71 348 43 20
E-mail poltegor@igo.wroc.pl
WWW www.igo.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia zakup suszarki laboratoryjnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia zakup suszarki laboratoryjnej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=igo.wroc.pl_1663936852176
LINK do SIWZ http://www.igo.wroc.pl/zamowienia/
Osoba do kontaktu poltegor@igo.wroc.pl. oraz urszula.koniuch@igo.wroc.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 05.11.2022 r
Miejsce i termin składania ofert POLTEGOR INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
51-616 WROCŁAW
PARKOWA 25

2022-09-28

Sposób składania ofert POLTEGOR INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO, PARKOWA 25, 51-616 WROCŁAW Godzina: 16:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi Ogłoszenie nie zawiera daty składania ofert. Termin składania został ustawiony automatycznie na 7 dni od daty ogłoszenia. W celu potwierdzenia podanego terminu prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem przetargu.
Poltegor-Instytut ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław http://www.igo.wroc.pl e-mail: poltegor@igo.wroc.pl fax. (+48 71) 348 43 20 tel. ( +48 71) 348 82 00
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA – FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Regon: 006333984 Numer KRS: 0000096934 NIP: 8960005532
Wrocław, 22.09.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
zaprasza do składania ofert na zakup suszarki laboratoryjnej
1. Informacje o Zamawiającym Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
www.igo.wroc.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje suszarkę laboratoryjną o parametrach: – pojemność od 180 do 220 litrów – obieg wymuszony – możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu – nastawianie opóźnienia startu programu – ustawienie czasu osiągania zadanej temperatury – rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu – możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia – możliwość wyboru trybu pracy – sterowanie wydajnością pracy wentylatora w zakresie od 0 do 100% – sygnalizacja uszkodzenia czujnika – możliwość kalibracji temperatury – alarm wizualny i dźwiękowy – rejestr zdarzeń 3. Termin i miejsce dostawy Termin dostawy: do 05.11.2022 r. Miejsce dostawy: Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław 4. Warunki płatności Płatność nastąpi po dostawie przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 5. Sposób przygotowania oferty Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu oraz cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.
Cena wykonania zamówienia musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 6. Składanie oferty – Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: poltegor@igo.wroc.pl lub urszula.koniuch@igo.wroc.pl do dnia 28.10.2021 r. do godz. 16.00 – Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. – Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. – W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Kontakt z Zamawiającym Pytania w sprawie oferty prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Poltegor-Instytut
Instytut Górnictwa Odkrywkowego: poltegor@igo.wroc.pl. oraz urszula.koniuch@igo.wroc.pl w
terminie do 27.09.2022 r. do godziny 16.00.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij