Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych

Dane organizatora URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE
02-353 WARSZAWA
SZCZĘŚLIWICKA 34
Tel. 22 572 21 00
Fax. 22 822 72 09
E-mail udt@udt.gov.pl
WWW www.udt.gov.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do preparatyki próbek do badań metalograficznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do preparatyki próbek do badań metalograficznych.
Specyfikacja http://www.udt.gov.pl
Wymagania Zgodnie z SIWZ.
Osoba do kontaktu Mateusz Idziak
mateusz.idziak@udt.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE
02-353 WARSZAWA
SZCZĘŚLIWICKA 34

2022-05-02

Sposób składania ofert Elektronicznie Godzina: 12:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 60 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem w celu pozyskania szczegółów dotyczących zamówienia.

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do preparatyki próbek do badań metalograficznych.
– Papier do szlifierki stacjonarnej fi300 samoprzylepny, Gradacja: 120, 100 szt./opakowanie – 6 opakowań
– Papier do szlifierki stacjonarnej fi300 samoprzylepny, Gradacja: 240, 100 szt./opakowanie – 4 opakowania
– Papier do szlifierki stacjonarnej fi300 samoprzylepny, Gradacja: 400, 100 szt./opakowanie – 4 opakowania
– Papier do szlifierki stacjonarnej fi300 samoprzylepny, Gradacja: 600, 100 szt./opakowanie – 4 opakowania
– Papier do szlifierki stacjonarnej fi300 samoprzylepny, Gr adacja: 800, 100 szt./opakowanie – 3 opakowania
– Papier do szlifierki stacjonarnej fi300 samoprzylepny, Gr adacja: 1000, 100 szt./opakowanie – 2 opakowania
– Papier do szlifierki stacjonarnej fi300 samoprzylepny, Gr adacja: 3000, 100 szt./opakowanie – 2 opakowania
– Papier do szlifowania, Gradacja: 5000, 100 szt./opakowanie – 2 opakowania
– Papier do szlifowania, Gradacja: 7000, 100 szt./opakowanie – 2 opakowania
– Zawiesina diamentowa, 1um Poly-diamentowa (polikrystaliczna zawiesina diamentowa), 0,5 L – 5 szt.
– Zawiesina diamentowa, 3um Poly, 0,5 L – 5 szt.
– Zawiesina diamentowa, 6um Poly, 0,5 L – 5 szt.
– Zawiesina diamentowa, 9um Poly, 0,5 L – 5 szt.
– Zawiesina diamentowa, 1/4 um Poly, 0,5 L – 1 szt.

– Zawiesina diamentowa, 0,1 um Poly, 0,5 L – 1 szt.
– Tlenek krzemu, 0,04 um, 5L – 1 szt.
– Lubrykant ,1 L – 4 szt.
– Sukno do szlifierki stacjonarnej, OMEGA (producent ATM) – 10 szt.
– Sukno do szlifierki stacjonarnej, SIGMA ATM (producent ATM) – 10 szt.
– Sukno do szlifierki stacjonarnej, IOTA ATM (producent ATM) – 10 szt.
Informujemy, że przewidujemy możliwość przeprowadzenia drugiego etapu niniejszego postępowania (negocjacje), w formie aukcji zniżkowej lub zapytania ofertowego. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga :

-dostawa: koszt oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy;

-warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

-termin dostawy: 14 dni od otrzymania zlecenia
-t ermin związania ofertą wynosi: min. 60 dni
– potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół zdawczo-odbiorczy

Z ałączniki do pobrania/zapoznania się:
“Ogólne Warunki umów” (OWU) stanowiące integralną część umowy p roszę pobrać z zakładki “Regulacje i Procedury” – Regulacje i procedury – Regulaminy – pobierz
“Ogólne Warunki Zleceń” (OWZ) stanowiące integralną część zlecenia proszę pobrać z zakładki “Regulacje i Procedury” – Regulacje i procedury – Regulaminy – pobierz
“Oświadczenie” dotyczące klauzul społecznych proszę pobrać z zakładki “Regulacje i Procedury” – Regulacje i procedury – Regulaminy – pobierz

W przypadku pytań:
– technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk “Pytania/Informacje” lub pod nr tel. 694 454 560 Marcin Smoliński
Zamawiający Zastrzega, że nie musi odpowiadać na pytania jeśli wpłyną później niż 24h przed zakończeniem postępowania.

– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z HelpDesk platformy zakupowej +48 22 428 19 28 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 16:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Termin publikacji postępowania: 2022-04-26 12:30:00
Termin przesyłania załączników: 0
Termin otwarcia ofert: 0
Termin zakończenia zadawania pytań: 0

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert na: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania dokumentów: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Otwarcie oferty publicznej: Nie
Domyślna waluta: PLN

Numer informacji: man-334383

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij