Zakup młynków laboratoryjnych tarczowo-palcowych

Organizator
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
97-406 BEŁCHATÓW
WOLA GRZYMALINA 3
Telefon: 44 735 44 44
Fax: 44 735 22 11
Email: elektrownia.belchatow.giekelb@gkpge.pl 
WWW: https://elbelchatow.pgegiek.pl/
Kontakt
Aneta Kaczmarek
+48 44 737 7386 Aneta.Kaczmarek@gkpge.pl 
Województwo/Powiat
łódzkie / Bełchatów
Dodatkowe lokalizacje
łódzkie / Bełchatów
Opis
Zakup młynków laboratoryjnych tarczowo-palcowych dla PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrownia Bełchatów

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa młynków laboratoryjnych tarczowo-palcowych dla PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrownia Bełchatów, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ. 2. Oferty równoważne: nie dotyczy. 3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę. 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia. 5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt. 17.9.2. SWZ. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji. Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym RFX dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE. W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G. 10. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Ogólnych Warunkach Zamówienia (dalej „OWZ”) dostępnymi na stronie Zamawiającego.

Termin składania ofert 21-05-2024
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
WOLA GRZYMALINA 3
97-406 BEŁCHATÓW
łódzkie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij