Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

Organizator
UNIWERSYTET OPOLSKI
45-040 OPOLE
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11
Telefon: 77 452 70 02
Fax: 77 541 60 00
Email: sekretariat@uni.opole.pl 
WWW: http://www.uni.opole.pl/
Kontakt
UNIWERSYTET OPOLSKI, ul. Plac Mikołaja Kopernika 11, 45-040, Opole, woj. opolskie, państwo PL, e-mail zamowienia@uni.opole.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.zamowienia.uni.opole.pl
Województwo/Powiat
opolskie / Opole
Dodatkowe lokalizacje
opolskie / Opole
Opis
D/04/2024 Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na wyposażenie pracowni Uniwersytetu Opolskiego

Część 1: Część nr 1 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Zakładu Fizjologii.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 1 stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.3. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami technicznymi i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w tym również musi obejmować transport/dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt. 5 (odpowiednio do części).5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie: siedmiu [ 7 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Część 2: Część nr 2 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Instytutu Chemii.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 2 stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.3. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami technicznymi i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w tym również musi obejmować transport/dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt. 5 (odpowiednio do części).5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie: dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Część 3: Część nr 3 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej TPL 2.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 3 stanowi załącznik nr 1.3 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.3. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami technicznymi i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w tym również musi obejmować transport/dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt. 5 (odpowiednio do części).5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie: dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Część 4: Część nr 4 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej TPL 1.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 4 stanowi załącznik nr 1.4 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.3. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami technicznymi i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w tym również musi obejmować transport/dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt. 5 (odpowiednio do części).5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie: dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Część 5: Część nr 5 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Instytutu Chemii.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 5 stanowi załącznik nr 1.5 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.3. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami technicznymi i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w tym również musi obejmować transport/dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt. 5 (odpowiednio do części).5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie: dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Część 6: Część nr 6 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Instytutu Chemii.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 6 stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.3. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami technicznymi i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w tym również musi obejmować transport/dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt. 5 (odpowiednio do części).5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie: dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Część 7: Część nr 7 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Instytutu Chemii.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 7 stanowi załącznik nr 1.7 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.3. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami technicznymi i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w tym również musi obejmować transport/dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt. 5 (odpowiednio do części).5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie: dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy.

Część 8: Część nr 8 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Instytutu Chemii.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 8 stanowi załącznik nr 1.8 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.3. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami technicznymi i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części), w tym również musi obejmować transport/dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w sposób określony w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt. 5 (odpowiednio do części).5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie: dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy.

D/04/2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00219658/01 z dnia: 2024-02-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą.
II. Termin wykonania/dostarczenia przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części)
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie:
1.1. do siedmiu [ 7 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 1,
1.2. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 2,
1.3. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 3,
1.4. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 4,
1.5. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 5,
1.6. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 6,
1.7. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 7,
1.8. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 8.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. II ppkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy (odpowiednio do części).
3. Dniem zawarcia umowy jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 20.2 SWZ, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt. II ppkt 2.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dni robocze.
5. Dniem roboczym są dni od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej [8.00] do piętnastej [15.00] z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustanowionych przez władze Zamawiającego jako dni wolne od pracy.
6. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu wykonania przedmiotu zamówienia przypada w dniu nie będącym dniem roboczym, wówczas terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest następny dzień będący dniem roboczym.
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy).
2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497), zwanej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
Po zmianie:
I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą.
II. Termin wykonania/dostarczenia przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części)
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie maksymalnie:
1.1. do siedmiu [ 7 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 1,
1.2. do pięćdziesięciu [ 50 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 2,
1.3. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 3,
1.4. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 4,
1.5. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 5,
1.6. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 6,
1.7. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 7,
1.8. do dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla części nr 8.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. II ppkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: trzy [ 3 ] dni robocze od dnia zawarcia umowy (odpowiednio do części).
3. Dniem zawarcia umowy jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 20.2 SWZ, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt. II ppkt 2.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dni robocze.
5. Dniem roboczym są dni od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej [8.00] do piętnastej [15.00] z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustanowionych przez władze Zamawiającego jako dni wolne od pracy.
6. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu wykonania przedmiotu zamówienia przypada w dniu nie będącym dniem roboczym, wówczas terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest następny dzień będący dniem roboczym.
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy).
2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497), zwanej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII – PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-02-29 10:00
Po zmianie:
2024-03-04 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-02-29 10:30
Po zmianie:
2024-03-04 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-03-29
Po zmianie:
2024-04-02

Termin składania ofert 04-03-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET OPOLSKI
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11
45-040 OPOLE
opolskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij