Zakup aparatury dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Organizator
UNIWERSYTET OPOLSKI
45-040 OPOLE
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11
Telefon: 77 452 70 02
Fax: 77 541 60 00
Email: sekretariat@uni.opole.pl 
WWW: http://www.uni.opole.pl/
Kontakt
UNIWERSYTET OPOLSKI, ul. Plac Mikołaja Kopernika 11, 45-040, Opole, woj. opolskie, państwo PL, tel. 774527063, e-mail zamowienia@uni.opole.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.zamowienia.uni.opole.pl
Województwo/Powiat
opolskie / Opole
Dodatkowe lokalizacje
opolskie / Opole
Opis
D/20/2024/B Zakup aparatury dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Część 1: Część nr 11. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa miernika pH dla Wydziału Chemii i Farmacji – 1 szt.2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 1 ujęto w załączniku nr 1A do SWZ.3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie dane dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia, tj. nazwę zaoferowanego modelu, producenta, typ lub model. Brak w ofercie informacji umożliwiającej dokonanie jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu Zamawiający uzna jako niezgodność oferty z treścią SWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu – jeśli jest taka potrzeba) przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, w terminie określonym w pkt. 7.5. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwunastu [ 12 ] miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.6. Okres gwarancji wskazany w pkt. 5 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż dwadzieścia cztery [ 24 ] miesiące; pkt. 19.2.2. SWZ stosuje się.7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi dwadzieścia jeden [21] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w pkt.7 jest terminem maksymalnym na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin realizacji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie krótszy niż czternaście [14] dni kalendarzowych; pkt. 19.2.3. SWZ stosuje się.

Część 2: Część nr 51. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa skanera 3D z oprogramowaniem i wyposażeniem – 1 szt.2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 5 ujęto w załączniku nr 1E do SWZ.3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie dane dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia, tj. nazwę zaoferowanego modelu, producenta, typ lub model. Brak w ofercie informacji umożliwiającej dokonanie jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu Zamawiający uzna jako niezgodność oferty z treścią SWZ i odrzuci ofertę na podstawieart. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu – jeśli jest taka potrzeba) przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, w terminie określonym w pkt. 7. Dodatkowo w ramach należytego wykonania umowy (zgodnego z zapisami opisu przedmiotu umowy) Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia, uruchomienia, kontroli działania, regulacji, kalibracji urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z wdrożeniem pracowników w zakresie obsługi, w terminie określonym w pkt. 7.5. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwudziestu czterech [24] miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.6. Okres gwarancji wskazany w pkt. 5 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż trzydzieści sześć [ 36 ] miesięcy; pkt. 19.2.2. SWZ stosuje się.7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi dwadzieścia jeden [21] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 7 jest terminem maksymalnym na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin realizacji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie krótszy niż czternaście [14] dni kalendarzowych; pkt. 19.2.3. SWZ stosuje się.

D/20/2024/B

Termin składania ofert 13-06-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET OPOLSKI
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11
45-040 OPOLE
opolskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij