Zakup aparatury badawczej

Organizator
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 WROCŁAW
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25
Telefon: 71 320 50 20
Fax: 71 320 56 17
Email: igig@up.wroc.pl 
WWW: https://upwr.edu.pl/
Kontakt
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida 25, 50-375, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail gabriela.janeczek-kantecka@upwr.edu.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.upwr.edu.pl
Województwo/Powiat
dolnośląskie / Wrocław
Dodatkowe lokalizacje
dolnośląskie / Wrocław
Opis
Zakup aparatury badawczej wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego oraz szkolenia użytkownika … w projekcie SUNIMO.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury badawczej wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego oraz szkolenia użytkownika na potrzeby realizacji badań w projekcie SUNIMO.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, instalację, uruchomienie urządzeń, sprawdzenie prawidłowego działania sprzętu, ustawienie parametrów zgodnie z wytycznymi specyfikacji oferowanego urządzenia oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób. Informacje dotyczące szkolenia: Szkolenie 1-dniowe (łącznie 6 godzin) dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w miejscu, gdzie zainstalowano przedmiot umowy. Szkolenie odbędzie się do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy, a jego dokładny termin zostanie ustalony z Zamawiającym.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne znajdują się w załączniku nr 1.1 do SWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. 4.Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

I0CZZ000.271.27.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00269702/01 z dnia: 2024-04-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 3.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania Przed zmianą:
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,155744,f2971b6b9bacb50f76df294eeedfe6a4.html
Po zmianie:
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,161056,201f69a61c2a45a3e0f4e6b042e32779.html
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Przed zmianą:
1. Postępowanie prowadzone jest pisemnie w języku polskim. Postępowanie prowadzone jest tylko za pośredni
ctwem Platformy Przetargowej (zwanej dalej:
„Platformą”) pod adresem:
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,155744,f2971b6b9bacb50f76df294eeedfe6a4.html
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: za pośrednictwem Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy wskazanej w SWZ.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
4. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, tj. datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.
5. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
6. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas
przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez
logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie
do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po
kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.
Po zmianie:
1. Postępowanie prowadzone jest pisemnie w języku polskim. Postępowanie prowadzone jest tylko za pośredni
ctwem Platformy Przetargowej (zwanej dalej:
„Platformą”) pod adresem:
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,161056,201f69a61c2a45a3e0f4e6b042e32779.html
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: za pośrednictwem Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy wskazanej w SWZ.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
4. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, tj. datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.
5. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
6. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas
przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez
logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie
do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po
kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.

Termin składania ofert 12-04-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25
50-375 WROCŁAW
dolnośląskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij