Wynajem spektrometru ICP-OES

ane organizatora INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 GDAŃSK
JÓZEFA FISZERA 14
Tel. 58 341 12 71
Fax. 58 341 61 44
E-mail imp@imp.gda.pl
WWW www.imp.gda.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Wynajem spektrometru ICP-OES na okres 6 miesięcy.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wynajem spektrometru ICP-OES na okres 6 miesięcy.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=imp.gda.pl_1683632958904
LINK do SIWZ http://www.imp.gda.pl/zapytania-ofertowe/zapytania-2022/
Osoba do kontaktu Tel. (centr.): 58 3460881 Fax: 58 3416144 e-mail: imp@imp.gda.pl
Tel. (sekr.): 58 3416071
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres wynajmu: 6 miesięcy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 GDAŃSK
JÓZEFA FISZERA 14

2023-05-15

Sposób składania ofert INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, JÓZEFA FISZERA 14, 80-231 GDAŃSK Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi Uwaga! Ogłoszenie nie zawiera godziny składania ofert. Godzina składania została ustawiona automatycznie na 15.00. W celu potwierdzenia podanego terminu prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem przetargu.

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881 Fax: 58 3416144 e-mail: imp@imp.gda.pl
Tel. (sekr.): 58 3416071 www.imp.gda.pl
REGON: 000326121 NIP: 584-035-78-82 POLTAX VAT-5UE: PL5840357882
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H
Gdańsk, dnia 08.05.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/U/ApBad/2023
z dnia 08.05.2023 r.
prowadzone na podstawie obowiązującego u Zamawiającego
Regulaminu Zamówień Publicznych IMP PAN
Przedmiotem zamówienia jest:
Wynajem spektrometru ICP-OES na okres 6 miesięcy.
1. Termin składania ofert: 15.05.2023 r.
2. Oferty składać można:
a) Drogą mailową na adresy: przetargi@imp.gda.pl oraz jack@imp.gda.pl (Zamawiający rekomenduje aby, e-mail z ofertą wysłać na wszystkie adresy) lub
b) Pocztą lub kurierem na adres:
IMP PAN sekretariat Dyrektora
ul. J. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 15.05.2023 r.
c) Osobiście pod ww. adresem.
3. Kryterium wyboru Wykonawcy:
– Cena-100%
4. Okres wynajmu: 6 miesięcy.
5. Cena oferty winna ujmować wszelkie elementy cenotwórcze w tym: podatki, cła, transport, ubezpieczenie, itp.
6. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących niniejszego zapytania do dnia 11.05.2023 r. do godz. 10.00. Po wskazanym terminie Zamawiający może pozostawić pytania bez odpowiedzi. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na stronie internetowej.
7. Umowa zostanie zawarta po wyborze oferty i akceptacji wzoru umowy przez strony postepowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
W załączeniu:
1. Formularz oferty-załącznik nr 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 2.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij