Wynajem gotowej powierzchni laboratoryjnej

Dane organizatora FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI
01-793 WARSZAWA
LUDWIKA RYDYGIERA 8
Tel. 22 897 66 97
E-mail kontakt@fundacjabirn.pl
WWW fundacjabirn.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego nr 103/2022 jest wynajem gotowej powierzchni laboratoryjnej (pomieszczeń laboratoryjnych), o łącznej powier…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego nr 103/2022 jest wynajem gotowej powierzchni laboratoryjnej (pomieszczeń laboratoryjnych), o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 i nie większej niż 410 m2, przez okres minimum 10 miesięcy, w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym.Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0546/20 – 3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-15221-131129.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131129
CPV 70.13.00.00
Wymagania Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Potencjał techniczny Opis • powierzchnia laboratoryjna nie mniejsza niż 400 m2 i nie większa niż 410m2. • powierzchnia laboratoryjna musi znajdować się w obrębie jednego budynku. • powierzchnia laboratoryjna musi znajdować się powyżej linii gruntu. • powierzchnia laboratoryjna musi znajdować się w budynku z przeznaczeniem na cele laboratoryjne. • dostęp do powierzchni laboratoryjnej zapewniony przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. • budynek w którym będzie zorganizowana w/w powierzchnia laboratoryjna musi posiadać system centralnego ogrzewania zapewniający stałą temperaturę w przedziale 20-24 C w sezonie jesienno-zimowym. • budynek w którym będzie zorganizowana powierzchnia laboratoryjna musi posiadać system alarmowy wraz z możliwością powiadamiania grupy interwencyjnej. • wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 3m w świetle pomniejszona o wysokość sufitu podwieszanego jeżeli będzie występował. • powierzchnia laboratoryjna umożliwiająca tymczasowe składowanie odpadów biologicznych i chemicznych. • podłogi wykonane z wykładziny PVC/PCV z wywinięciem o wysokości nie mniejszej niż 10cm – zamawiający dopuszcza na części powierzchni podłogę wykonaną z płytek ceramicznych. • wyposażona w nie mniej niż 7 klimatyzatorów ściennych lub sufitowych z funkcją grzania. • wyposażona w system wentylacji wywiewno-nawiewnej zapewniający nie mniej niż 4 wymiany powietrza na godzinę oraz umożliwiający zwiększenie przepływu powietrza do ośmiu wymian na godzinę. • wyposażona w oświetlenie sufitowe typu LED gwarantujące nie mniej niż 600 lux światła na większości powierzchni, zamawiający dopuszcza dla części powierzchni stanowiącej nie więcej niż 20% całości powierzchni zastosowanie oświetlenia systemowego. • wyposażona w nie mnie niż 135 gniazd zasilających 230V. • wyposażona w nie mniej niż 4 gniazda siłowe 400V. • wyposażona w nie mniej niż 1 gniazdo 230V z zabezpieczeniem 40A. • wyposażona w nie mniej niż 54 gniazda sieciowe RJ45. • powierzchnia laboratoryjna z dostępem do światła dziennego, zamawiający dopuszcza powierzchnię laboratoryjną bez dostępu do światła dziennego stanowiącą nie więcej niż 40% całości powierzchni. • powierzchnia laboratoryjna z możliwością wstawienia większych urządzeń/sprzętu gdzie przynajmniej jeden z otworów drzwiowych nie mniejszy niż 120 cm. • wyposażona w nie mniej niż cztery dostępy do wody bieżącej zimnej i wody bieżącej ciepłej oraz odpływy kanalizacyjny nie mniejszy niż fi50, każdy z czterech takich dostępów zlokalizowany w obrębie jednego fartucha higienicznego wykonanego z płytek ceramicznych lub innego łatwo zmywalnego materiału. • nośność posadzek nie mniejsza niż 6kN na m2.
Osoba do kontaktu Maria Rosińska
+ 48 518 669 892 maria.rosinska@fundacjabirn.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-10
Miejsce i termin składania ofert FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI
01-793 WARSZAWA
LUDWIKA RYDYGIERA 8

2022-10-25

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, : ; Osoby do kontaktu: Maria Rosińska, tel.: + 48 518 669 892, e-mail: maria.rosinska@fundacjabirn.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-10-18 – data publikacji, 2022-10-25 – termin składania ofert, 2022-10 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia). oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego. oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogu uczestnictwa w postępowaniu i braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym. oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z wynajem powierzchni laboratoryjnych, w tym opłaty eksploatacyjne i zaliczki na media, zgodnie ze stawkami wynajmującego na dzień złożenia oferty.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0546/20 – 3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
Przedmiotem zapytania ofertowego nr 103/2022 jest wynajem gotowej powierzchni laboratoryjnej (pomieszczeń laboratoryjnych), o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 i nie większej niż 410 m2, przez okres minimum 10 miesięcy, w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym.

Numer informacji: 2022-15221-131129

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij