Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych

Dane organizatora PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
72-600 ŚWINOUJŚCIE
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2
Tel. 91 321 36 48
Fax. 91 322 46 59
E-mail sekretariat@pec.swinoujscie.pl
WWW www.pec.swinoujscie.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Świnoujście
Treść zamówienia Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i mieszanki popiołowo-żużlowej dla PEC Sp. z o.o w Świnoujściu (umowa ramowa)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i mieszanki popiołowo-żużlowej dla PEC Sp. z o.o w Świnoujściu (umowa ramowa)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pec.swinoujscie.pl_1667806899724
LINK do SIWZ http://pec.swinoujscie.pl/index.php/2022/11/04/wykonywanie-analiz-fizyko-chemicznych-wegla-energetycznego-i-mieszanki-popiolowo-zuzlowej-dla-pec-sp-z-o-o-w-swinoujsciu-umowa-ramowa/
Wadium 1500.00
Wymagany termin realizacji zamówienia zgodnie z SWZ.
Miejsce i termin składania ofert PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
72-600 ŚWINOUJŚCIE
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2

2022-11-24

Sposób składania ofert PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O., IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2, 72-600 ŚWINOUJŚCIE Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :100
Uwagi 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.
5. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
7. Wadium: 1500,00zł.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:–
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100%-najniższa cena ryczałtowa oferty netto.
10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 24.11.2022 r. do godz. 12.00
11. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 24.11.2022 r. o godz. 12.05
12. Termin związania ofertą-35 dni od dnia składania ofert.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij