Wykonanie naprawy inkubatora CO2

Dane organizatora ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
40-055 KATOWICE
STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 15
Tel. 32 208 36 00
Fax. 32 208 35 68
E-mail dzadministracyjny@sum.edu.pl
WWW www.sum.edu.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Wykonanie naprawy inkubatora CO2 SANYO MCO-18AIC
(nr inw.: SUM-ZMI-801-0015/08), który jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Mikrobiologii

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonanie naprawy inkubatora CO2 SANYO MCO-18AIC(nr inw.: SUM-ZMI-801-0015/08), który jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Mikrobiologiii Immunologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.sum.edu.pl_1658828195476
LINK do SIWZ http://bip.sum.edu.pl/przetarg/2820/p-wab-51351-66-22
Osoba do kontaktu tel.: 32 272 25 54.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.
Miejsce i termin składania ofert ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
40-055 KATOWICE
STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 15

2022-07-28

Sposób składania ofert ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 15, 40-055 KATOWICE
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Dane Zamawiającego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
NIP: 634 000 53 01
Osoba do kontaktu:
1. Michał Czech
Dział Aparatury i Bezpieczeństwa Technicznego
tel. 32/ 208 35 15
e-mail: mczech@sum.edu.pl
2. Użytkownik sprzętu:
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. H. Jordana 19, 41-808 Zabrze, tel.: 32 272 25 54.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy inkubatora CO2 SANYO MCO-18AIC
(nr inw.: SUM-ZMI-801-0015/08), który jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Mikrobiologii
i Immunologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. H. Jordana 19, 41-808 Zabrze, tel.: 32 272 25 54.
Usterka: urządzenie nie podaje CO2 do komory.
Oferta cenowa winna zawierać wyszczególnione:
• koszty robocizny,
• koszty części/materiałów,
• koszty dojazdu.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
III. Termin i warunki realizacji
1. Termin realizacji usługi: do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.
2. Gwarancja na wykonaną usługę i wykorzystane części/materiały min.6 miesięcy, liczona od dnia podpisania raportu serwisowego.
IV. Wymagania stawiane wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone urządzenie od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia realizacji usługi serwisowej.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania biorąc pod uwagę przesłanki wykluczenia,
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
V. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ceny podane w ofercie są stałe.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom.
3. Wszystkie wartości określone w ofercie muszą być różne od zera i liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia).
VI. Miejsce i termin składania oferty
1. Termin złożenia oferty: do 28.07.2022
2. Oferty należy złożyć drogą e-mailową na adres: mczech@sum.edu.pl
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij