Wykonanie badań biologicznych

Organizator
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3
Telefon: 22 369 22 26
Email: gios@gios.gov.pl 
WWW: https://www.gov.pl/web/gios
Kontakt
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3, 02-362, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail gios@gios.gov.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.gov.pl/gios
Województwo/Powiat
mazowieckie / Warszawa
Dodatkowe lokalizacje
mazowieckie / Warszawa
Opis
Wykonanie badań biologicznych w podziale na części

Część 1: W zakres prac wchodzi: Dla części 1 (stanowiska: cieki, jeziora oraz zbiorniki zaporowe): 1) pobieranie próbek na 183 stanowiskach, gdzie dla każdego miejsca poboru wykonane zostaną, co najmniej trzy zdjęcia z geolokalizacją oraz zostanie uzupełniony właściwy protokół terenowy, 2) przebieranie próbek i oznaczanie organizmów 3) uzupełnienie formatek bazodanowych o wszystkie zawarte w nich informacje

Część 2: Dla części 2 (stanowiska: jeziora oraz zbiorniki zaporowe): 1) analiza ilościowa, jakościowa fitoplanktonu oraz oszacowanie biomasy glonów fitoplanktonowych 2) pobór 6 prób fitoplanktonu i chlorofilu „a” na zbiorniku Sulejów (przekazanie prób chlorofilu „a” do odpowiedniego Oddziału/Pracowni CLB – przed przystąpieniem do poboru wykonawca skontaktuje się z Łódzkim Oddziałem CLB w celu ustalenia sposobu przekazania próbek chlorofilu „a”

Część 3: Dla Części 3 (stanowiska: wody płynące, jezioro i zbiorniki zaporowe): 1) pobieranie próbek na 26 stanowiskach, gdzie dla każdego miejsca poboru wykonane zostaną, co najmniej trzy zdjęcia z geolokalizacją oraz zostanie uzupełniony protokół terenowy 2) wykonanie preparatów okrzemkowych (zgodnych z wyżej cytowaną metodyką), 3) oznaczanie organizmów 4) uzupełnienie formatek bazodanowych o wszystkie zawarte w nich informacje (zał. 3-5 do OPZ)

Część 4: 1) badanie makrofitów w terenie na 43 stanowiskach, gdzie dla każdego stanowiska badawczego wykonane zostaną co najmniej trzy zdjęcia z geolokalizacją, a dla jezior zdjęcia synfitosocjologiczne oraz zostanie uzupełniony właściwy protokół terenowy (załącznik 2- dla rzek, załącznik 3- dla jezior do OPZ) 2) oznaczenie gatunków makrofitów do wymaganych przez metodykę grup taksonomicznych, 3) obliczenie wskaźników MIR dla rzek oraz ESMI dla jezior

DP-WZP.26.1.9.2024.ESJ

Termin składania ofert 22-05-2024
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3
02-362 WARSZAWA
mazowieckie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij