Waga analityczna

Dane organizatora POLSKIE MŁYNY S.A.
01-303 WARSZAWA
POŁCZYŃSKA 97 A
Tel. 22 532 97 50
Fax. 22 532 97 51
E-mail sekretariat@polskiemlyny.pl
WWW www.polskiemlyny.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Waga analityczna – Polskie Młyny

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Waga analityczna – Polskie Młyny1. Waga analityczna Radwag model: AS 12 0.R2 PLUS 1 sztuka
Specyfikacja https://zakupy.bzkgroup.pl/zapytania_email,76881,83e49686c19d602e12bf6aed21cf03b9.html
LINK do SIWZ http://zakupy.bzkgroup.pl/zapytania_email,76881,83e49686c19d602e12bf6aed21cf03b9.html
Osoba do kontaktu Łukasz Karwaciński
karwacinski_l@polskiemlyny.pl
Miejsce i termin składania ofert POLSKIE MŁYNY S.A.
01-303 WARSZAWA
POŁCZYŃSKA 97 A

2022-04-20

Sposób składania ofert POLSKIE MŁYNY S.A., POŁCZYŃSKA 97 A, 01-303 WARSZAWA Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zaproszenie do złożenia oferty,

Dotyczy: Kupna wagi Radwag model: AS 120.R2 PLUS

Szczegóły oferty:

Kupno:
– Waga analityczna Radwag model: AS 120.R2 PLUS- 1szt.
– Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
– Waga wraz z aktualnym świadectwem pierwszej legalizacji
– Waga fabrycznie nowa.
Zakres oferty obejmuje:
– przysłanie oferty proponowanych artykułów będących przedmiotem zapytania oraz podanie czasu realizacji.
– Dostarczenie zakupionych towarów do Zakładu Polskie Młyny 96-515 Teresin Al. XX-Lecia 36

Wszelkich informacji udziela:
Karwaciński Łukasz, tel.: 661-301-963 (od 7:00 do 15:00 pon.-pt.)
e-mail: karwacinski_l@polskiemlyny.pl

Wybór oferty:
Wybór oferty zostanie dokonany wyłącznie na podstawie złożonych ofert poprzez platformę zakupową w oparciu o najniższą cenę.
Proces wyboru oferty odbędzie się poprzez aukcję na platformie internetowej dla wybranych ofert spełniających warunki zapytania.
Sposób płatności: Płatność 30 dni przelewem od dnia otrzymania towaru.
Termin realizacji: do 7 dni od daty przesłania na adres mailowy skanu zlecenia.

Miejsce dostawy: Al.XX-lecia 36; 96-515 Teresin
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Zastrzeżenia Zamawiającego:

POLSKIE MŁYNY Sp. z o.o. nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych i jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Swobodnego wyboru oferenta wg przyjętych kryteriów oceny.

2. Możliwości ograniczenia zakresu prac oraz odstąpienia od procedury wyboru oferty bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy ofert.

4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo roszczenia o zwrot tych kosztów.

7. Kary:

W przypadku, jeżeli zwycięzca postępowania ofertowego/aukcji (firma, która zostanie wybrana przez POLSKIE MŁYNY Sp. z o.o.) odmówi świadczenia usługi, mimo wcześniejszego obopólnego uzgodnienia warunków, POLSKIE MŁYNY Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do zlecenia usługi firmie zastępczej i obciążenia Wykonawcy poniesionymi stratami.

Wszelkie ryzyko wynikające z błędnej kalkulacji lub pomyłkowo wprowadzonych ofert spoczywa na Wykonawcy.
Z poważaniem,

Łukasz Karwaciński

Numer informacji: Z275-69789

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij