Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego

Dane organizatora GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
15-703 BIAŁYSTOK
ZWYCIĘSTWA 2
Tel. 85 664 58 50
Fax. 85 651 37 83
E-mail sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl
WWW www.gddkia.gov.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku z podzi…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku z podziałem na 7 zadań
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1680762472592
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/gddkia/usluga-wzorcowania-wyposazenia-pomiarowego-uzytkowanego-w-wydziale-technologii—laboratorium-drogowym-oddzialu-gddkia-w-bialymstoku
Osoba do kontaktu Bożena Woroszyło tel. (85) 749 70 96
Wymagany termin realizacji zamówienia zgodnie z OPZ dla danego zadania (7 zadań
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
15-703 BIAŁYSTOK
ZWYCIĘSTWA 2

2023-04-13

Sposób składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU, ZWYCIĘSTWA 2, 15-703 BIAŁYSTOK
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, tel. (85) 66-45-850, fax. (85) 65-13-783
NIP: 542-27-52-914, REGON: 017511575-00029
Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich przeznaczenie):
Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku z podziałem na 7 zadań
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział w Białymstoku, sekretariat ul. ul. Zambrowska 2, 16-001 Kleosin
lub e-mail laboratorium.bialystok@gddkia.gov.pl do dnia 13.04.2023 r.
Osoba prowadząca sprawę: Bożena Woroszyło tel. (85) 749 70 96
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia1): zgodnie z OPZ dla danego zadania (7 zadań)
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli
dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę,
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane2):
Oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę i spełniająca wymagania Zamawiającego,
zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
Niniejsze zamówienie jest: zamówieniem do 130 tys. zł netto
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij