Szkło laboratoryjne

Dane organizatora BIOAGRA S.A.
01-303 WARSZAWA
POŁCZYŃSKA 97A
Tel. 22 532 99 00
Fax. 22 532 99 09
E-mail biuro@bioagra.pl
WWW bioagra.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup -Szkło laboratoryjne – KUWETY – Bioagra

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup -Szkło laboratoryjne – KUWETY – Bioagra1. kuweta kwarcowa długość optyczna 50 mm (wymiary zewnętrzne 45×12,5×52,5 mm) z zatyczką PTFE 4 sztuka 2. kuweta kwarcowa długość optyczna 50 mm (wymiary zewnętrzne 45×12,5×52,5 mm) z pokrywką PTFE 4 sztuka
Specyfikacja https://zakupy.bzkgroup.pl/zapytania_email,77678,92aac71407b860a9e44db4b8e2d91f8a.html
LINK do SIWZ http://zakupy.bzkgroup.pl/zapytania_email,77678,92aac71407b860a9e44db4b8e2d91f8a.html
Osoba do kontaktu Agnieszka Drozd
drozd_a@bioagra.pl
Miejsce i termin składania ofert BIOAGRA S.A.
01-303 WARSZAWA
POŁCZYŃSKA 97A

2022-10-17

Sposób składania ofert BIOAGRA S.A., POŁCZYŃSKA 97A, 01-303 WARSZAWA Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Witam,
proszę o przedstawienie oferty cenowej na Zakup -Szkło laboratoryjne – KUWETY – Bioagra.
Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym wg poniższych kryteriów.
1. INFORMACJE OGÓLNE:

1.1. Postępowanie Zakupowe będzie realizowane w następującej formie :
· Tryb: Otwarty
· Forma: Zapytanie ofertowe
· Etap: Wieloetapowe (złożenie oferty, negocjacje).
· Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.2. Warunki formalne udziału w Postępowaniu Zakupowym:
· Oferta musi być złożona za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
· Oferta złożona poza Platformą Zakupową lub po terminie składania ofert jest nieważna i nie będzie rozpatrywana.
· Zamawiający na każdym etapie postępowania zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
· Kontakt z zamawiającym odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej z wykorzystaniem opcji „Zadaj pytanie”.
· Złożenie oferty zgodnie z wymogami oraz kryteriami określonymi w niniejszym zapytaniu.
· Akceptacja przez Dostawcę postanowienia niniejszego zapytania .
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
1. KUWETA KWARCOWA DŁUGOŚĆ OPTYCZNA 50 MM (WYMIARY ZEWNĘTRZNE 45X12,5X52,5 MM) Z ZATYCZKĄ PTFE 4 SZT.
2. KUWETA KWARCOWA DŁUGOŚĆ OPTYCZNA 50 MM (WYMIARY ZEWNĘTRZNE 45X12,5X52,5 MM) Z POKRYWKĄ PTFE 4 SZT.
3. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

3.1. Bioagra S.A. nie jest związana postanowieniami ustawy
o zamówieniach publicznych i jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
· Swobodnego wyboru Oferenta wg przyjętych kryteriów oceny.
· Możliwości ograniczenia lub zwiększenia zakresu dostaw oraz odstąpienia od procedury wyboru oferty bez podania przyczyn na każdym jego etapie. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
· Dokonywania korekt i uściśleń przedmiotu zapytania w czasie analizy ofert.
3.2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu żadne roszczenie o zwrot tych kosztów.
3.3. Oferent biorąc udział w postępowaniu akceptuje powyższe postanowienia.
Z poważaniem,
Agnieszka Drozd

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij