Szafa termostatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
59-220 LEGNICA
ADAMA MICKIEWICZA 24
Tel. 76 724 53 10
Fax. 76 724 53 11
E-mail administracja@psse.lca.pl
WWW psselegnica.pis.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Legnica
Treść zamówienia Szafa termostatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza ST5 SMART- 1 szt.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Szafa termostatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza ST5 SMART- 1 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1673618782042
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/psse-legnica/zamowienie-adm-272-1-2-2023-ji
Osoba do kontaktu Jan Ilików
tel. 76/ 72 45 314,604 98 52 57, email: adm.psse.legnica@sanepid.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia marzec/kwiecień 2023 r.
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
59-220 LEGNICA
ADAMA MICKIEWICZA 24

2023-01-20

Sposób składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY, ADAMA MICKIEWICZA 24, 59-220 LEGNICA Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie najniższa cena brutto za całość zamówienia.:100
Uwagi PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica,
Sekretariat: 76 72 45 310, Fax: 76 724 53 11, e-mail: psse.legnica@sanepid.gov.pl
REGON: 390490660 NIP: 691-180-09-49
Zaproszenie do złożenia oferty
z dnia 13.01.2023 r.
nr postępowania: ADM.272.1.2.2023.JI
1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy.
2. Adres’, ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica.
3. Przedmiot zamówienia:
– Szafa termostatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza ST5 SMART- 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączony do Zaproszenia Załącznik nr 1.
4. Procedura zamówienia: Zamówienie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zamówienie poniżej 130 000,00 zł. Tryb Regulaminowy – Ofertowy, nr postępowania ADM.272.1.2.2023 JI.
5. Wymagania Zamawiającego:
1) Oferowane urządzenie powinno być fabrycznie nowe;
2) Wymagana dostawa do siedziby Zamawiającego do drzwi wejściowych (bez wniesienia do miejsca instalacji) w dniach roboczych w godzinie od 7.30 do 15.00;
3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do przedmiotu zamówienia kartę gwarancyjną z okresem obowiązywania 24 m-ce;
4) Oferowany przedmiot powinien być zgodny ze wszystkimi wymaganiami dyrektyw nowego podejścia i posiadać odpowiednie oznakowanie CE;
5) Dołączenia do urządzenia świadectwa wzorcowania zgodnie z opisem w Załącznikiem nr 1.
6. Miejsce przesłania oferty.
Ofertę w postaci elektronicznej jako skan oferty (format pdf.) należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: adm.psse.legnica@sanepid.gov.pl
Nie jest wymagany podpis kwalifikowany podpis elektroniczny /podpis zaufany lub osobisty.
Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 Zamawiający po otrzymaniu oferty potwierdzi fakt jej otrzymania.
7. Termin składania ofert: do dnia 20.01.2023 r. do godziny 15.00.
8. Podział zamówienia na części: Nie
9. Adres strony, na której zamieszczona jest dokumentacja postępowania: https://www.gov.pl/web/psse-legnica/zamowienia-publiczne
10. Termin wykonania zamówienia: marzec/kwiecień 2023 r.
11. Wymagane miejsce dostawy’, siedziba Zamawiającego, ul. A. Mickiewicza 24, Legnica.
12. Warunki oraz termin płatności: przelew, 30 dni licząc od dnia dostawy zamawianych przedmiotów wraz z fakturą.
13. Osoba do kontaktu’. Jan Ilików
tel. 76/ 72 45 314,604 98 52 57, email: adm.psse.legnica@sanepid.gov.pl
14. Termin związania z ofertą: 30 dni
15. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto za całość zamówienia.
16. Informacje pozostałe:
1) Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez
podawania przyczyny.,a.
3) Data zamieszczenie Zaproszenia na stronie internetowej Zamawiającego:….{.hv..ScC…4<.K.>^’.. /
4) W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij