Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych

Organizator
UNIWERSYTET OPOLSKI
45-040 OPOLE
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11
Telefon: 77 452 70 02
Fax: 77 541 60 00
Email: sekretariat@uni.opole.pl 
WWW: http://www.uni.opole.pl/
Kontakt
UNIWERSYTET OPOLSKI, ul. Plac Mikołaja Kopernika 11, 45-040, Opole, woj. opolskie, państwo PL, e-mail zamowienia@uni.opole.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.zamowienia.uni.opole.pl
Województwo/Powiat
opolskie / Opole
Dodatkowe lokalizacje
opolskie / Opole
Opis
D/46/2024 Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych na potrzeby dydaktyczne i naukowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Część 1: 1. Część nr 1, pn.: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: w odniesieniu do części nr 1 – załącznik nr 1.1 do SWZ 3. Dostawa przedmiotu zamówienia rozumiana jest przez Zamawiającego, jako działanie Wykonawcy polegające na sukcesywnym dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, o wymaganiach/parametrach nie gorszych niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia, w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące Zamówienia Zamawiającego składane Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ (dalej jako Zamówienie). 4. Zamawiający nie zawsze będzie zamawiał wszystkie pozycje ujęte w załączniku nr 1.1 do SWZ. Może on złożyć Zamówienie tylko na wybrane pozycje, nie zawsze te same, w różnej ilości.5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w ciągu dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.6. Umowa zawarta w wyniku przedmiotowego postępowania wygaśnie:- mimo niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (wartości na jaką zostanie zawarta umowa) po upływie terminu obowiązywania umowy (wskazanego w Rozdziale I pkt. 4.1. SWZ) lub – w momencie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (wartości na jaką zostanie zawarta umowa) mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 4.1. SWZ.lub – gdy pozostała kwota środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (wartości na jaką zostanie zawarta umowa) jest niższa niż najniższa cena asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określona w specyfikacji cenowej (załącznik nr 1.1 do SWZ); mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 4.1. SWZ.7. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest dostarczać przedmiot Zamówienia sukcesywnie, po każdym bieżącym zamówieniu Zamawiającego, w terminie maksymalnie dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.8. Termin dostarczenia sukcesywnych Zamówień, o którym mowa w pkt. 7, liczony jest od dnia przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.9. Termin określony w pkt. 7 jest terminem maksymalnym na dostarczenie sukcesywnego Zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin dostarczenia sukcesywnego Zamówienia, jednak nie krótszy niż: pięć [ 5 ] dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego, Rozdział I pkt. 19.2.2. SWZ stosuje się.

Część 2: 1. Część nr 2, pn.: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: w odniesieniu do części nr 2 – załącznik nr 1.2 do SWZ 3. Dostawa przedmiotu zamówienia rozumiana jest przez Zamawiającego, jako działanie Wykonawcy polegające na sukcesywnym dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, o wymaganiach/parametrach nie gorszych niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia, w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące Zamówienia Zamawiającego składane Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ (dalej jako Zamówienie). 4. Zamawiający nie zawsze będzie zamawiał wszystkie pozycje ujęte w załączniku nr 1.2 do SWZ. Może on złożyć Zamówienie tylko na wybrane pozycje, nie zawsze te same, w różnej ilości.5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w ciągu dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.6. Umowa zawarta w wyniku przedmiotowego postępowania wygaśnie:- mimo niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (wartości na jaką zostanie zawarta umowa) po upływie terminu obowiązywania umowy (wskazanego w Rozdziale I pkt. 4.1. SWZ) lub – w momencie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (wartości na jaką zostanie zawarta umowa) mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 4.1. SWZ.lub – gdy pozostała kwota środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (wartości na jaką zostanie zawarta umowa) jest niższa niż najniższa cena asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określona w specyfikacji cenowej (załącznik nr 1.2 do SWZ); mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 4.1. SWZ.7. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest dostarczać przedmiot Zamówienia sukcesywnie, po każdym bieżącym zamówieniu Zamawiającego, w terminie maksymalnie dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.8. Termin dostarczenia sukcesywnych Zamówień, o którym mowa w pkt. 7, liczony jest od dnia przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.9. Termin określony w pkt. 7 jest terminem maksymalnym na dostarczenie sukcesywnego Zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin dostarczenia sukcesywnego Zamówienia, jednak nie krótszy niż: pięć [ 5 ] dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego, Rozdział I pkt. 19.2.2. SWZ stosuje się.

Część 3: 1. Część nr 3, pn.: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: w odniesieniu do części nr 3 – załącznik nr 1.3 do SWZ 3. Dostawa przedmiotu zamówienia rozumiana jest przez Zamawiającego, jako działanie Wykonawcy polegające na sukcesywnym dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, o wymaganiach/parametrach nie gorszych niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia, w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące Zamówienia Zamawiającego składane Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ (dalej jako Zamówienie). 4. Zamawiający nie zawsze będzie zamawiał wszystkie pozycje ujęte w załączniku nr 1.3 do SWZ. Może on złożyć Zamówienie tylko na wybrane pozycje, nie zawsze te same, w różnej ilości.5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w ciągu dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.6. Umowa zawarta w wyniku przedmiotowego postępowania wygaśnie:- mimo niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (wartości na jaką zostanie zawarta umowa) po upływie terminu obowiązywania umowy (wskazanego w Rozdziale I pkt. 4.1. SWZ) lub – w momencie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (wartości na jaką zostanie zawarta umowa) mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 4.1. SWZ.lub – gdy pozostała kwota środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (wartości na jaką zostanie zawarta umowa) jest niższa niż najniższa cena asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określona w specyfikacji cenowej (załącznik nr 1.3 do SWZ); mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 4.1. SWZ.7. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest dostarczać przedmiot Zamówienia sukcesywnie, po każdym bieżącym zamówieniu Zamawiającego, w terminie maksymalnie dwudziestu [ 20 ] dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.8. Termin dostarczenia sukcesywnych Zamówień, o którym mowa w pkt. 7, liczony jest od dnia przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.9. Termin określony w pkt. 7 jest terminem maksymalnym na dostarczenie sukcesywnego Zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin dostarczenia sukcesywnego Zamówienia, jednak nie krótszy niż: pięć [ 5 ] dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego, Rozdział I pkt. 19.2.2. SWZ stosuje się.

D/46/2024

Termin składania ofert 28-06-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET OPOLSKI
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11
45-040 OPOLE
opolskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij