Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych

Dane organizatora PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57
Tel. 81 889 30 00
Fax. 81 886 25 95
E-mail sekretariat@piwet.pulawy.pl
WWW www.piwet.pulawy.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Puławy
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2023 roku

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2023 roku Numer referencyjny: DZ-23/105/22sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w roku 2023 do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz jego Oddziału – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli1.1 odczynniki laboratoryjne Część nr 1 odczynniki laboratoryjne 1.2 odczynniki laboratoryjne Część nr 2 odczynniki laboratoryjne 1.3 odczynniki laboratoryjne Część nr 3 odczynniki laboratoryjne 1.4 odczynniki laboratoryjne Część nr 4 odczynniki laboratoryjne 1.5 odczynniki laboratoryjne Część nr 5 odczynniki laboratoryjne 1.6 odczynniki laboratoryjne Część nr 6 odczynniki laboratoryjne 1.7 odczynniki laboratoryjne Część nr 7 odczynniki laboratoryjne 1.8 odczynniki laboratoryjne Część nr 8 odczynniki laboratoryjne 1.9 odczynniki laboratoryjne Część nr 9 odczynniki laboratoryjne 1.10 odczynniki laboratoryjne Część nr 10 odczynniki laboratoryjne 1.11 odczynniki laboratoryjne Część nr 11 odczynniki laboratoryjne 1.12 odczynniki laboratoryjne Część nr 12 odczynniki laboratoryjne 1.13 odczynniki laboratoryjne Część nr 13 odczynniki laboratoryjne 1.14 odczynniki laboratoryjne Część nr 14 odczynniki laboratoryjne 1.15 odczynniki laboratoryjne Część nr 15 odczynniki laboratoryjne 1.15.a odczynniki laboratoryjne Część nr 16 odczynniki laboratoryjne 1.16 odczynniki laboratoryjne Część nr 17 odczynniki laboratoryjne 1.17 odczynniki laboratoryjne Część nr 18 odczynniki laboratoryjne 1.18 odczynniki laboratoryjne Część nr 19 odczynniki laboratoryjne 1.19 odczynniki laboratoryjne Część nr 20 odczynniki laboratoryjne 1.20 odczynniki laboratoryjne Część nr 21 odczynniki laboratoryjne 1.21 odczynniki laboratoryjne Część nr 22 odczynniki laboratoryjne 1.22 odczynniki laboratoryjne Część nr 23 odczynniki laboratoryjne 1.23 odczynniki laboratoryjne Część nr 24 odczynniki laboratoryjne 1.24 odczynniki laboratoryjne Część nr 25 odczynniki laboratoryjne 1.25 odczynniki laboratoryjne Część nr 26 odczynniki laboratoryjne 1.25.a odczynniki laboratoryjne Część nr 27 odczynniki laboratoryjne 1.26 odczynniki laboratoryjne Część nr 28 odczynniki laboratoryjne 1.27 odczynniki laboratoryjne Część nr 29 odczynniki laboratoryjne 1.27.a odczynniki laboratoryjne Część nr 30 odczynniki laboratoryjne 1.27.b odczynniki laboratoryjne Część nr 31 odczynniki laboratoryjne 1.27.c odczynniki laboratoryjne Część nr 32 odczynniki laboratoryjne 1.28 odczynniki laboratoryjne Część nr 33 odczynniki laboratoryjne 2.1.1 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe Część nr 34 odczynniki laboratoryjne 2.1.2 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe Część nr 35 odczynniki laboratoryjne 2.2.1 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Część nr 36 odczynniki laboratoryjne 2.2.2 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Część nr 37 odczynniki laboratoryjne 2.2.3 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Część nr 38 odczynniki laboratoryjne 2.2.3.a odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Część nr 39 odczynniki laboratoryjne 2.2.4 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Część nr 40 odczynniki laboratoryjne 2.2.5 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Część nr 41 odczynniki laboratoryjne 2.2.6 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Część nr 42 odczynniki laboratoryjne 2.2.7 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Część nr 43 odczynniki laboratoryjne 2.2.8 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Część nr 44 odczynniki laboratoryjne 2.3.1 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 45 odczynniki laboratoryjne 2.3.2 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 46 odczynniki laboratoryjne 2.3.3 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 47 odczynniki laboratoryjne 2.3.4 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 48 odczynniki laboratoryjne 2.3.5 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 49 odczynniki laboratoryjne 2.3.6 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 50 odczynniki laboratoryjne 2.3.7 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 51 odczynniki laboratoryjne 2.3.8 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 52 odczynniki laboratoryjne 2.3.9 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 53 odczynniki laboratoryjne 2.3.10 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Część nr 54 odczynniki laboratoryjne 3.1 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 55 odczynniki laboratoryjne 3.2 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 56 odczynniki laboratoryjne 3.3 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 57 odczynniki laboratoryjne 3.4 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 58 odczynniki laboratoryjne 3.5 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 59 odczynniki laboratoryjne 3.6 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 60 odczynniki laboratoryjne 3.6.a sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 61 odczynniki laboratoryjne 3.7 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 62 odczynniki laboratoryjne 3.8 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 63 odczynniki laboratoryjne 3.9 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 64 odczynniki laboratoryjne 3.10 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 65 odczynniki laboratoryjne 3.11 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 66 odczynniki laboratoryjne 3.12 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych Część nr 67 odczynniki laboratoryjne 4.1 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych Część nr 68 odczynniki laboratoryjne 4.2 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych Część nr 69 odczynniki laboratoryjne 4.3 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych Część nr 70 odczynniki laboratoryjne 4.4 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych Część nr 71 odczynniki laboratoryjne 4.5 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych Część nr 72 odczynniki laboratoryjne 5.1 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 73 odczynniki laboratoryjne 5.2 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 74 odczynniki laboratoryjne 5.3 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 75 odczynniki laboratoryjne 5.4 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 76 odczynniki laboratoryjne 5.5 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 77 odczynniki laboratoryjne 5.6 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 78 odczynniki laboratoryjne 5.7 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 79 odczynniki laboratoryjne 5.8 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 80 odczynniki laboratoryjne 5.9 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 81 odczynniki laboratoryjne 5.10 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 82 odczynniki laboratoryjne 5.11 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 83 odczynniki laboratoryjne 5.12 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 84 odczynniki laboratoryjne 5.13 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 85 odczynniki laboratoryjne 5.14 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 86 odczynniki laboratoryjne 5.15 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 87 odczynniki laboratoryjne 5.16 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 88 odczynniki laboratoryjne 5.17 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 89 odczynniki laboratoryjne 5.18 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 90 odczynniki laboratoryjne 5.19 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 91 odczynniki laboratoryjne 5.20 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 92 odczynniki laboratoryjne 5.20.a wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Część nr 93 odczynniki laboratoryjne 6.1 wzorce i CRM stosowane w analizach mikrobiologicznych Część nr 94 odczynniki laboratoryjne 6.2 wzorce i CRM stosowane w analizach mikrobiologicznych Część nr 95 odczynniki laboratoryjne 7.1.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice referencyjne Część nr 96 odczynniki laboratoryjne 7.1.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice referencyjne Część nr 97 odczynniki laboratoryjne 7.2.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – antybiotyki Część nr 98 odczynniki laboratoryjne 7.2.1.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – antybiotyki Część nr 99 odczynniki laboratoryjne 7.2.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – antybiotyki Część nr 100 odczynniki laboratoryjne 7.2.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – antybiotyki Część nr 101 odczynniki laboratoryjne 7.2.3.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – antybiotyki Część nr 102 odczynniki laboratoryjne 7.2.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – antybiotyki Część nr 103 odczynniki laboratoryjne 7.2.4.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – antybiotyki Część nr 104 odczynniki laboratoryjne 7.3.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – linie komórkowe Część nr 105 odczynniki laboratoryjne 7.4.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – odczynniki Część nr 106 odczynniki laboratoryjne 7.4.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – odczynniki Część nr 107 odczynniki laboratoryjne 7.4.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – odczynniki Część nr 108 odczynniki laboratoryjne 7.4.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – odczynniki Część nr 109 odczynniki laboratoryjne 7.4.5 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – odczynniki Część nr 110 odczynniki laboratoryjne 7.4.6 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – odczynniki Część nr 111 odczynniki laboratoryjne 7.4.7 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – odczynniki Część nr 112 odczynniki laboratoryjne 7.5.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy Część nr 113 odczynniki laboratoryjne 7.5.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy Część nr 114 odczynniki laboratoryjne 7.5.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy Część nr 115 odczynniki laboratoryjne 7.5.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy Część nr 116 odczynniki laboratoryjne 7.5.5 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy Część nr 117 odczynniki laboratoryjne 7.6.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Campylobacter + suplementy Część nr 118 odczynniki laboratoryjne 7.6.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Campylobacter + suplementy Część nr 119 odczynniki laboratoryjne 7.7.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy Część nr 120 odczynniki laboratoryjne 7.7.1.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy Część nr 121 odczynniki laboratoryjne 7.7.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy Część nr 122 odczynniki laboratoryjne 7.7.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy Część nr 123 odczynniki laboratoryjne 7.7.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy Część nr 124 odczynniki laboratoryjne 7.7.5 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy Część nr 125 odczynniki laboratoryjne 7.8.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterokoków i gronkowców + suplementy Część nr 126 odczynniki laboratoryjne 7.8.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterokoków i gronkowców + suplementy Część nr 127 odczynniki laboratoryjne 7.8.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterokoków i gronkowców + suplementy Część nr 128 odczynniki laboratoryjne 7.8.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Enterokoków i gronkowców + suplementy Część nr 129 odczynniki laboratoryjne 7.9.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla grzybów i drożdży + suplementy Część nr 130 odczynniki laboratoryjne 7.9.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla grzybów i drożdży + suplementy Część nr 131 odczynniki laboratoryjne 7.9.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla grzybów i drożdży + suplementy Część nr 132 odczynniki laboratoryjne 7.10.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementy Część nr 133 odczynniki laboratoryjne 7.10.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementy Część nr 134 odczynniki laboratoryjne 7.10.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementy Część nr 135 odczynniki laboratoryjne 7.10.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementy Część nr 136 odczynniki laboratoryjne 7.11.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Listeria + suplementy Część nr 137 odczynniki laboratoryjne 7.11.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Listeria + suplementy Część nr 138 odczynniki laboratoryjne 7.11.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki dla Listeria + suplementy Część nr 139 odczynniki laboratoryjne 7.12.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 140 odczynniki laboratoryjne 7.12.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 141 odczynniki laboratoryjne 7.12.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 142 odczynniki laboratoryjne 7.12.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 143 odczynniki laboratoryjne 7.12.5 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 144 odczynniki laboratoryjne 7.12.6 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 145 odczynniki laboratoryjne 7.12.7 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 146 odczynniki laboratoryjne 7.12.8 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 147 odczynniki laboratoryjne 7.12.9 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 148 odczynniki laboratoryjne 7.12.10 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 149 odczynniki laboratoryjne 7.12.11 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 150 odczynniki laboratoryjne 7.12.12 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 151 odczynniki laboratoryjne 7.12.13 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Część nr 152 odczynniki laboratoryjne 7.13.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 153 odczynniki laboratoryjne 7.13.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 154 odczynniki laboratoryjne 7.13.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 155 odczynniki laboratoryjne 7.13.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 156 odczynniki laboratoryjne 7.13.4.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 157 odczynniki laboratoryjne 7.13.5 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 158 odczynniki laboratoryjne 7.13.6 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 159 odczynniki laboratoryjne 7.13.7 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 160 odczynniki laboratoryjne 7.13.8 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 161 odczynniki laboratoryjne 7.13.9 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 162 odczynniki laboratoryjne 7.13.10 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 163 odczynniki laboratoryjne 7.13.11 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 164 odczynniki laboratoryjne 7.13.12 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 165 odczynniki laboratoryjne 7.13.13 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 166 odczynniki laboratoryjne 7.13.14 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 167 odczynniki laboratoryjne 7.13.15 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – przeciwciała i koniugaty Część nr 168 odczynniki laboratoryjne 7.14.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 169 odczynniki laboratoryjne 7.14.1.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 170 odczynniki laboratoryjne 7.14.1.b hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 171 odczynniki laboratoryjne 7.14.1.c hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 172 odczynniki laboratoryjne 7.14.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 173 odczynniki laboratoryjne 7.14.2.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 174 odczynniki laboratoryjne 7.14.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 175 odczynniki laboratoryjne 7.14.3.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 176 odczynniki laboratoryjne 7.14.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 177 odczynniki laboratoryjne 7.14.5 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 178 odczynniki laboratoryjne 7.14.6 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 179 odczynniki laboratoryjne 7.14.7 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – płyny do hodowli Część nr 180 odczynniki laboratoryjne 7.15.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – zestawy Część nr 181 odczynniki laboratoryjne 7.15.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – zestawy Część nr 182 odczynniki laboratoryjne 7.15.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – zestawy Część nr 183 odczynniki laboratoryjne 7.16.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 184 odczynniki laboratoryjne 7.16.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 185 odczynniki laboratoryjne 7.16.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 186 odczynniki laboratoryjne 7.16.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 187 odczynniki laboratoryjne 7.16.5 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 188 odczynniki laboratoryjne 7.16.6 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 189 odczynniki laboratoryjne 7.16.6.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 190 odczynniki laboratoryjne 7.16.7 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 191 odczynniki laboratoryjne 7.16.8 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 192 odczynniki laboratoryjne 7.16.9 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 193 odczynniki laboratoryjne 7.16.10 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 194 odczynniki laboratoryjne 7.16.11 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 195 odczynniki laboratoryjne 7.16.12 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – składniki do podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Część nr 196 odczynniki laboratoryjne 7.17.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – substancje wzbogacające Część nr 197 odczynniki laboratoryjne 7.17.1.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – substancje wzbogacające Część nr 198 odczynniki laboratoryjne 7.17.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – substancje wzbogacające Część nr 199 odczynniki laboratoryjne 7.17.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – substancje wzbogacające Część nr 200 odczynniki laboratoryjne 7.18.1 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice Część nr 201 odczynniki laboratoryjne 7.18.1.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice Część nr 202 odczynniki laboratoryjne 7.18.2 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice Część nr 203 odczynniki laboratoryjne 7.18.3 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice Część nr 204 odczynniki laboratoryjne 7.18.4 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice Część nr 205 odczynniki laboratoryjne 7.18.4.a hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice Część nr 206 odczynniki laboratoryjne 7.18.5 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice Część nr 207 odczynniki laboratoryjne 7.18.6 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice Część nr 208 odczynniki laboratoryjne 7.18.7 hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny – surowice Część nr 209 odczynniki laboratoryjne
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=piwet.ezamawiajacy.pl_1669992437214
LINK do SIWZ http://piwet.ezamawiajacy.pl/pn/piwet/demand/notice/public/79764/details
CPV 33.69.65.00
Osoba do kontaktu Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy PL7160010761 al. Partyzantów 57 Puławy 24-100 Agata Wawer +48 818893100 przetargi@piwet.pulawy.pl +48 818862595 https://piwet.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet https://piwet.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Wymagany termin realizacji zamówienia Początek: 01/01/2023 Koniec: 31/12/2023
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57

2022-12-29

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://piwet.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 28/03/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie a) znaczenie kryterium – 90%;
kryterium „Termin dostawy”:10%
Uwagi 2022/S 233-672986
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7160010761
Adres pocztowy: al. Partyzantów 57
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Wawer
E-mail:
przetargi@piwet.pulawy.pl
Tel.: +48 818893100
Faks: +48 818862595
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://piwet.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Adres profilu nabywcy:
https://piwet.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://piwet.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: weterynaria

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2023 roku
Numer referencyjny: DZ-23/105/22

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w roku 2023 do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz jego Oddziału – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.1 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.2 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.3 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.4 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.5 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.6 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.7 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.8 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.9 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.10 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.11 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.12 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.13 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.14 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.15 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.15.a odczynniki laboratoryjne
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.16 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.17 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.18 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.19 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.20 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.21 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.22 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.23 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.24 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.25 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.25.a odczynniki laboratoryjne
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.26 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.27 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.27.a odczynniki laboratoryjne
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.27.b odczynniki laboratoryjne
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.27.c odczynniki laboratoryjne
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1.28 odczynniki laboratoryjne
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.1.1 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.1.2 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.2.1 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.2.2 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.2.3 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.2.3.a odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.2.4 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.2.5 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.2.6 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.2.7 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.2.8 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.1 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.2 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.3 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.4 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.5 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.6 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.7 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.8 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.9 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2.3.10 odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.1 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.2 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.3 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.4 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.5 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.6 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.6.a sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.7 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.8 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.9 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.10 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.11 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL714 Sieradzki
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego w Puławach

II.2.4) Opis zamówienia:
odczynniki laboratoryjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij