Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów

Dane organizatora INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ W GDAŃSKU
80-172 GDAŃSK
TRZY LIPY 3
Tel. 58 739 58 86
WWW www.ibmm.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów na potrzeby laboratorium B+R (określonych jako opakowania/po…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów na potrzeby laboratorium B+R (określonych jako opakowania/pojemność/waga/szt.) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.Powstaje w kontekście projektu POIR.04.04.00-00-1644/18 – Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-243-148128.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148128
CPV 24.31.00.00, 24.96.50.00, 33.69.63.00, 33.69.65.00, 33.79.30.00, 38.43.70.00, 38.43.71.10
Wymagania Zgodnie z punktem XII Zapytania ofertowego: WARUNKI UMOWY Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Wiedza i doświadczenie Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Potencjał techniczny Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Załącznik nr 1 – Specyfikacja cenowa; Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy; Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych; oraz załączniki do Formularza ofertowego: a) dokument rejestrowy Wykonawcy b) upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy); c) oświadczenie każdej z osób biorących udział w przedmiotowym postępowaniu (po stronie Wykonawcy) o zapoznaniu się w treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Osoba do kontaktu Emilia Szumiło-Pilarska
695 643 543 e.szumilo-pilarska@ibmm.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-03
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ W GDAŃSKU
80-172 GDAŃSK
TRZY LIPY 3

2023-03-30

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Kampinoska 25, 80-180 Gdańsk, : ; Osoby do kontaktu: Lucyna Reimann, tel.: +48 531 644 543, e-mail: przetargi@ibmm.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-02-27 – data publikacji, 2023-03-30 – termin składania ofert, 2023-03 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena netto : 100% punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: c=cm/cx x 100 c – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny netto; cm – najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie; cx – cena netto rozpatrywanej oferty.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.04.00-00-1644/18 – Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z punktem XII Zapytania ofertowego: WARUNKI UMOWY
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z punktem XII Zapytania ofertowego: WARUNKI UMOWY
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów na potrzeby laboratorium B+R (określonych jako opakowania/pojemność/waga/szt.) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij