Prace BR analityczne z wykorzystaniem spektrometrów ramanowskich

Dane organizatora KRZYSZTOF KOWALSKI MEDSON-KRZYSZTOF KOWALSKI
62-021 PACZKOWO
ŚREDZKA 15
Tel. 61 815 74 51
Fax. 61 815 74 51
E-mail medson@medson.pl
WWW www.medson.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Prace BR analityczne z wykorzystaniem spektrometrów ramanowskich. 1. Ocena biodegradacji środków smarowych z wykorzystaniem metod OECD 301F …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Prace BR analityczne z wykorzystaniem spektrometrów ramanowskich. 1. Ocena biodegradacji środków smarowych z wykorzystaniem metod OECD 301F 2. Monitorowanie jakości środków smarowych metodami spektroskopowymi ( spektroskopia FTIR i Ramanowska) z wykorzystaniem stacjonarnych i mobilnych urządzeń analitycznych. 3. Skorelowanie poziomu biodegradacji ze strukturą molekularną badanych środków smarowych. 4. Wykonanie pomiarów środków smarowych przy użyciu ręcznego, przenośnego spektrometru RamanaPowstaje w kontekście projektu FENG.01.01-IP.02-0000/00 – „ Innowacyjna metoda identyfikacji komponentów roślinnych w środkach smarowych przeznaczonych do stosowania w przemyśle leśno-drzewnym w aspekcie biodegradacji
Specyfikacja https://e-attachments24.com/pl-20/pl20-2023-51087-155824.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/155824
CPV 71.61.00.00
Wymagania Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis wiedza i doświadczenie w zakresie obsługi spektrometrów ramana Typ Potencjał techniczny Opis potencjał techniczny pozwalający na realizację przedmiotu zamówienia Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis status jednostki badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy
Osoba do kontaktu Krzysztof Kowalski
601 774332 krzysztof.kowalski@medson.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-10
Miejsce i termin składania ofert KRZYSZTOF KOWALSKI MEDSON-KRZYSZTOF KOWALSKI
62-021 PACZKOWO
ŚREDZKA 15

2023-04-30

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Medson Krzysztof Kowalski, Średzka 15, 62-021 Paczkowo, : ; Osoby do kontaktu: Krzysztof Kowalski, tel.: 601 774332, e-mail: krzysztof.kowalski@medson.pl Godzina: 16:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-04-22 – data publikacji, 2023-04-30 – termin składania ofert, 2023-10 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-0000/00 – „ Innowacyjna metoda identyfikacji komponentów roślinnych w środkach smarowych przeznaczonych do stosowania w przemyśle leśno-drzewnym w aspekcie biodegradacji
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
Prace BR analityczne z wykorzystaniem spektrometrów ramanowskich. 1. Ocena biodegradacji środków smarowych z wykorzystaniem metod OECD 301F 2. Monitorowanie jakości środków smarowych metodami spektroskopowymi ( spektroskopia FTIR i Ramanowska) z wykorzystaniem stacjonarnych i mobilnych urządzeń analitycznych. 3. Skorelowanie poziomu biodegradacji ze strukturą molekularną badanych środków smarowych. 4. Wykonanie pomiarów środków smarowych przy użyciu ręcznego, przenośnego spektrometru Ramana

Numer informacji: 2023-51087-155824

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij