Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych

Organizator
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE
10-561 OLSZTYN
ŻOŁNIERSKA 16
Telefon: 89 527 95 00
Fax: 89 527 97 88
Email: wsse@wsse.olsztyn.pl 
WWW: http://www.wsse.olsztyn.pl/
Kontakt
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska, 10-251, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, e-mail przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://wsse.logintrade.net
Województwo/Powiat
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Dodatkowe lokalizacje
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Opis
ZP.272.1.8.2024 Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie

Część 1: Zadanie 1 – Laboratorium w Elblągu – Odczynniki chemiczne 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/1 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 2: Zadanie 2 – Laboratorium w Elblągu – ROZTWORY, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/2 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 3: Zadanie 3 – Laboratorium w Elblągu – WZORCE, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/3 do SWZ, sukcesywne dostawy

Część 4: Zadanie 4 – Laboratorium w Elblągu – ODCZYNNIKI – CZ.D.A, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/4 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 5: Zadanie 5 – Laboratorium w Elblągu – WZORZEC RTĘCI i 13- SKŁADNIKOWY, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/5 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 6: Zadanie 6 – Laboratorium w Elblągu – MATERIAŁY ODNIESIENIA I REFERENCYJNE , szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wzałączniku nr 1/6 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 7: Zadanie 7 – Laboratorium w Elblągu – ODCZYNNIKI CHEMICZNE 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/7 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 8: Zadanie 8 – Laboratorium w Elblągu – WZORCE GC, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/8 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 9: Zadanie 9 – Laboratorium w Elblągu – ODCZYNNIKI- PASKOWE TESTY , szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/9 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 10: Zadanie 10 – Laboratorium w Elblągu – SUROWICE DIAGNOSTYCZNE DO E-COLI, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/10 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 11: Zadanie 11 – Laboratorium Elbląg – TEST BORU, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/11 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 12: Zadanie 12 – Laboratorium w Elblągu – ODCZYNNIKI 3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/12 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 13: Zadanie 13 – Laboratorium w Elblągu – TESTY – INDOKSYL, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/13 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 14: Zadanie 14 – Laboratorium w Elblągu – SPORALE, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/14 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 15: Zadanie 15 – Laboratorium w Elblągu – ODCZYNNIKI CHEMICZNE 4, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/15 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 16: Zadanie 16- Laboratorium w Elblągu – TEST DIAGNOSTYCZNY DO CAMPYLOBACTER, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wzałączniku nr 1/16 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 17: Zadanie 17 – Laboratorium w Elblągu – SUROWICE DIAGNOSTYCZNE, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/17 do SWZ, sukcesywne dostawy.

Część 18: Zadanie 18 – Laboratorium w Elblągu – SUROWICE DIAGNOSTYCZNE 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1/18 do SWZ, sukcesywne dostawy.

ZP.272.1.8.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00240760/01 z dnia: 2024-03-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII – PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-19 12:00
Po zmianie:
2024-03-21 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-19 12:00
Po zmianie:
2024-03-21 12:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00241220/01 z dnia: 2024-03-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 1) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności dla pozycji 2 równy lub dłuższy niż 36 miesięcy od daty
dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności dla pozycji 2 równy lub dłuższy niż 36 miesięcy od daty
dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 10) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 11) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 2 lata od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 2 lata od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 12) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 18 miesięcy od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 18 miesięcy od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 13) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 18 miesięcy od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 18 miesięcy od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 14) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 18 miesięcy od daty dostawy
(max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 18 miesięcy od daty dostawy
(max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 15) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 16) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 17) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie wzoru termin ważności równy lub dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie wzoru termin ważności równy lub dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 18) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy
(max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności równy lub dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy
(max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2) Przed zmianą:
cena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Zaoferowany termin ważności:
termin ważności dłuższy niż 12 m-cy od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Po zmianie:
cena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Zaoferowany termin ważności:
termin ważności dłuższy niż 12 m-cy od daty dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 3) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 4) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 5) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 6) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 7) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 8) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności dla pozycji 2 równy lub dłuższy niż 36 miesięcy od daty
dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
termin ważności dla pozycji 2 równy lub dłuższy niż 36 miesięcy od daty
dostawy (max. 60 miesięcy)
TW = —————————————————————-
maksymalny zaoferowany termin ważności
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 9) Przed zmianą:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Po zmianie:
Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 100 pkt
cena badanej oferty w PLN
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 punktów.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 11) Przed zmianą:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 4,9, 17,18 .
b) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100% dla zadania 11.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 11.
maksymalnie 100%.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Po zmianie:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100% dla zadania 11.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 17) Przed zmianą:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 4,9, 17,18 .
b) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 11.
maksymalnie 100% dla zadania 11.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Po zmianie:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadania 17.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 18) Przed zmianą:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 4,9, 17,18 .
b) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100% dla zadania 11
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 11.
maksymalnie 100%.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Po zmianie:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadania 17.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 4) Przed zmianą:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 4,9, 17,18 .
b) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100% dla zadania 11
W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 11.
maksymalnie 100%.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z
załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Po zmianie:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadania : 4
W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z
załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 9) Przed zmianą:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 4,9, 17,18 .
b) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100% dla zadania 11.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadań: 11.
maksymalnie 100%.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Po zmianie:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
a) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia – dotyczy zadania: 9.
2. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2024 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2024, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
3. Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach opcji będzie obejmował dostawę produktów, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1/18 do SWZ, do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w ramach prawa opcji zwiększenia zamówienia może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dostawę produktów, aż do wykorzystania pełnej wysokości opcji, ustalonej powyżej.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienia opcjonalne zostaną zrealizowane na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00244972/01 z dnia: 2024-03-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII – PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-21 11:00
Po zmianie:
2024-03-22 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-21 12:00
Po zmianie:
2024-03-22 12:00

Termin składania ofert 22-03-2024
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE
ŻOŁNIERSKA 16
10-561 OLSZTYN
warmińsko-mazurskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij