Lepkościomierz

Dane organizatora ORLEN POŁUDNIE S.A.
32-540 TRZEBINIA
FABRYCZNA 22
Tel. 24 201 00 00
Fax. 24 367 74 14
E-mail sekretariat.poludnie@orlen.pl
WWW www.orlenpoludnie.pl
Województwo małopolskie
Powiat Chrzanów
Treść zamówienia 2200029650 Lepkościomierz

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 2200029650 LepkościomierzORLEN Południe S.A. zaprasza do składania ofert na: Lepkościomierz- zgodnie z załącznikiem Zakres zapytania ofertowego. Wymagana wizja lokalna. Adres dostawy: ORLEN Południe S.A. ul. Tytusa Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Connect. ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c Obowiązek informacyjny 1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabryczne 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025. 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego. 4. Odbiorcami danych są: (1) organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa; (2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 6. Każdemu przysługuje prawo do: a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowy.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-08/pl08-OPD_2_000272_23.zip
LINK do SIWZ http://connect.orlen.pl/app/outRfx/309939/supplier/status
Osoba do kontaktu Joanna Lipińska
242010279; 242010279 joanna.lipinska@orlen.pl
Miejsce i termin składania ofert ORLEN POŁUDNIE S.A.
32-540 TRZEBINIA
FABRYCZNA 22

2023-08-30

Sposób składania ofert ORLEN POŁUDNIE S.A., FABRYCZNA 22, 32-540 TRZEBINIA Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Weź udział w zapytaniu ofertowym Numer zapytania ofertowego
OPD/2/000272/23 Rozpoczęcie składania ofert 25-08-2023 09:00
Zakończenie składania ofert 30-08-2023 15:00
Termin zadawania pytań 30-08-2023 15:00
Kategorie zakupowe (B.05.004) Usługi inwestycyjne branży automatyki (PiA) – roboty, PC i EPC z branżą automatyki jako wiodącą
Typ rundy zapytania Otwarty
Składanie ofert Na całość
Dostępne waluty PLN
Przejdź do Pytań i Odpowiedzi Zamknij sekcję Pytań i Odpowiedzi Przedmiot oferty Lp. Nazwa pozycji Ilość
1 Lepkościomierz 1 KPL
Opis Lepkościomierz- zgodnie z załącznikiem Zakres zapytania ofertowego

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Termin dostawy (liczba dni od momentu udzielenia zamówienia do dostawy)
Gwarancja (w miesiącach; min. 24 msc)
Oferent potwierdza złożenie oferty na cały zakres usług zgodnie z załącznikiem dołączonym do niniejszego postępowania.
Potwierdzenie przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem rzeczowym bezpośrednio na obiekcie (należy załączyć potwierdzenie – wzór w załączeniu).

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto PLN- warunki dostawy DDP Jedlicze (Incoterms 2010). W tym miejscu prosimy o załączenie oferty techniczno- handlowej.
Wartość
Termin płatności (w dniach; liczony od dnia otrzymania przez Kupującego oryginału prawidłowo sporządzonej faktury VAT).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij