Jednorazowa dostawa automatycznego ekstraktora tłuszczy

Dane organizatora PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLSZTYNIE
10-218 OLSZTYN
OFICERSKA 16A
Fax. 89 533 41 41
E-mail sekretariat@pwik.olsztyn.pl
WWW pwik.olsztyn.pl
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia RZM.116.2022 Jednorazowa dostawa automatycznego ekstraktora tłuszczy.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia RZM.116.2022 Jednorazowa dostawa automatycznego ekstraktora tłuszczy.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Automatyczny ekstraktor tłuszczy Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym Ekstraktor tłuszczy […].pdf 1 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-652957.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/652957
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Warunki płatności. Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Termin realizacji. Do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Dodatkowe koszty. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu,instalacji, uruchomienia urządzenia,przeszkolenia pracowników po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 5. Formularz ofertowy. Proszę o wypełnienie i załączenie wypełnionego formularza (Zamawiający wymaga załączenia pliku). – 6. Projekt umowy. Proszę o zapoznanie się z projektem umowy oraz potwierdzenie wpisując “Akceptuję” (Zamawiający wymaga załączenia pliku). – 7. Wymagane dokumenty. Proszę o załączenie odpisu z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (Zamawiający wymaga załączenia pliku). – 8. Dokumenty. Proszę o dołaczenie karty katalogowej wraz z opisem i parametrami technicznymi, niezbędne certyfikaty (zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego) (Zamawiający wymaga załączenia pliku). – 9. Dokumenty – oświadczenie. Proszę o zapoznanie się, wypełnienie i załączenie podpisanego oświadczenia co stanowić będzie integralną część złożonej oferty. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) oświadczenie specust […].doc. –
Wymagany termin realizacji zamówienia Do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLSZTYNIE
10-218 OLSZTYN
OFICERSKA 16A

2022-08-26

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: – niewystarczających środków na realizację zamówienia, – zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań:
– merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk ” Wyślij wiadomość do zamawiającego ” lub pod nr tel……………….
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – Do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu,instalacji, uruchomienia urządzenia,przeszkolenia pracowników po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 5 – Formularz ofertowy – Proszę o wypełnienie i załączenie wypełnionego formularza (Zamawiający wymaga załączenia pliku) – 6 – Projekt umowy – Proszę o zapoznanie się z projektem umowy oraz potwierdzenie wpisując “Akceptuję” (Zamawiający wymaga załączenia pliku) – 7 – Wymagane dokumenty – Proszę o załączenie odpisu z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (Zamawiający wymaga załączenia pliku) – 8 – Dokumenty – Proszę o dołaczenie karty katalogowej wraz z opisem i parametrami technicznymi, niezbędne certyfikaty (zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego) (Zamawiający wymaga załączenia pliku) – 9 – Dokumenty – oświadczenie – Proszę o zapoznanie się, wypełnienie i załączenie podpisanego oświadczenia co stanowić będzie integralną część złożonej oferty. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) oświadczenie specust […].doc

Numer informacji: 652957

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij