Dostawa termostatu z kriostatem

Dane organizatora LOTOS LAB SP. Z O.O.
80-718 GDAŃSK
ELBLĄSKA 135
Tel. 58 326 43 00
Fax. 58 326 43 80
E-mail lotos@grupalotos.pl
WWW www.lotoslab.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Przedmiotem Zapytania ofertowego jest dostawa termostatu z kriostatem oraz pompką zewnętrznego obiegu czynnika chłodzącego do siedziby LOTOS…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem Zapytania ofertowego jest dostawa termostatu z kriostatem oraz pompką zewnętrznego obiegu czynnika chłodzącego do siedziby LOTOS Lab Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135.Powstaje w kontekście projektu POIR.02.01.00-00-0266/16 – Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-77-158611.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158611
CPV 42.94.34.00
Wymagania Warunki istotnych zmian umowy zawartej w formie zamówienia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy: a) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku: (i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; b) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Jedynym sposobem porozumiewania się z Zamawiającym jest platforma zakupowa www.lotos.logintrade.net i za jej pośrednictwem należy przesyłać wszelkie pytania dot. niniejszego postępowania oraz składać oferty.
Osoba do kontaktu Jolanta Zamolska
505058752 jolanta.zamolska@lotoslab.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-05
Miejsce i termin składania ofert LOTOS LAB SP. Z O.O.
80-718 GDAŃSK
ELBLĄSKA 135

2023-05-18

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: LOTOS Lab Sp. z o.o., Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, : ; Osoby do kontaktu: Agata Brzozowiec, tel.: 505054118, e-mail: agata.brzozowiec@lotoslab.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-05-16 – data publikacji, 2023-05-18 – termin składania ofert, 2023-05 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0266/16 – Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Warunki istotnych zmian umowy zawartej w formie zamówienia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy: a) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku: (i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; b) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron umowy.
Opis
Przedmiotem Zapytania ofertowego jest dostawa termostatu z kriostatem oraz pompką zewnętrznego obiegu czynnika chłodzącego do siedziby LOTOS Lab Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij