Dostawa szkła i sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora AKADEMIA TARNOWSKA
33-100 TARNÓW
ADAMA MICKIEWICZA 8
Tel. 14 631 66 20
Fax. 14 631 66 00
E-mail ans@anstar.edu.pl
WWW anstar.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Tarnów
Treść zamówienia K-dzpz/14-ZO/2023 Dostawa szkła i sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Tarnowskiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia K-dzpz/14-ZO/2023 Dostawa szkła i sprzętu laboratoryjnego dla Akademii TarnowskiejPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa szkła i sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Tarnowskiej Należy wpisać cenę z wiersza “Razem cena brutto” z formularza asortymentowo-cenowego 1 inna
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-820111.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/820111
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Formularz asortymentowo-cenowy. Należy załączyć wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 1). (Zamawiający wymaga załączenia pliku). – 3. Warunki płatności. Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po każdej dostawie. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Termin realizacji. 14 dni od daty podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 5. Dodatkowe koszty. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497). Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami zapytania ofertowego. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 8. Oświadczenie o terminie związania ofertą. Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. –
Wymagany termin realizacji zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA TARNOWSKA
33-100 TARNÓW
ADAMA MICKIEWICZA 8

2023-10-03

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z Regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

UWAGA !
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że: Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.
W przypadku pytań:
– merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk ” Wyślij wiadomość do zamawiającego “
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest pisemne zlecenie.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Należy załączyć wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 1). (Zamawiający wymaga załączenia pliku) – 3 – Warunki płatności – Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po każdej dostawie. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Termin realizacji – 14 dni od daty podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 5 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 6 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497). Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 7 – Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami zapytania ofertowego – Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 8 – Oświadczenie o terminie związania ofertą – Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij