Dostawa systemu optycznego

Organizator
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Telefon: 91 449 41 11
Fax: 91 449 40 14
Email: rektor@zut.edu.pl 
WWW: http://www.zut.edu.pl/
Kontakt
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, ul. al. Piastów 17, 70-310, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, e-mail dzp@zut.edu.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.zut.edu.pl
Województwo/Powiat
zachodniopomorskie / Szczecin
Dodatkowe lokalizacje
zachodniopomorskie / Szczecin
Opis
Dostawa systemu optycznego do obserwacji mikrostruktur MEMS wraz z elementami dodatkowymi

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) i wolnego od wad prawnych i fizycznych kompletnego systemu optycznego do obserwacji mikrostruktur MEMS wraz z elementami dodatkowymi (zwanego dalej „Sprzętem”).2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie A307 budynku Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie (II piętro budynku, budynek posiada windę). Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej;2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu jego montażu, stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie, wykonanie konfiguracji, w tym w razie potrzeby konfiguracji informatycznej) poszczególnych, elementów składających się na Sprzęt, a także wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy) oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów w celu potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów/innych właściwości dla Sprzętu. Konkretny rodzaj i zakres czynności wchodzących w zakres świadczeń, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie i sposób ich wykonania podaje Wzór Umowy;3) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) stosownego 2 dniowego szkolenia instruktażowego (obejmującego co najmniej 4 godziny dziennie) dla co najmniej 7 osób, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji;4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programów komputerowych) z Załącznika nr 2 SWZ. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze SPRZĘTU po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest minimum licencja pełna, bezterminowa, bez ograniczeń liczby stanowisk;5) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych w § 5 ust. 3 Wzoru Umowy). Powyższe wymagania dotyczące minimalnego okresu gwarancji i wyznaczone Wzorem Umowy warunki jej realizacji mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń i elementów wymienionych w pozycjach 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Załącznika nr 2 SWZ;6) Wydanie Zamawiającemu: a) Dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Wzoru Umowy;b) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).3. Szczegółowo zakres i sposób spełnienia świadczeń związanych z niniejszym zamówieniem, w tym sposób liczenia terminu udzielonej gwarancji, określa Wzór Umowy, stosownie do postanowień działu XIX ust. 1 SWZ.

ZP/WE/127/2024

Termin składania ofert 18-03-2024
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
AL. PIASTÓW 17
70-310 SZCZECIN
zachodniopomorskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij