Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Organizator
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU
45-085 OPOLE
MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6
Telefon: 77 401 63 00
Fax: 77 454 44 68
Email: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl 
WWW: http://www.gddkia.gov.pl/
Kontakt
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU, ul. ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085, Opole, woj. opolskie, państwo PL, e-mail przetargi_opole@gddkia.gov.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.gddkia.gov.pl
Województwo/Powiat
opolskie / Opole
Dodatkowe lokalizacje
opolskie / Opole
Opis
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Zespołu Gruntów i Geotechniki Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału w Opolu ( 3 części )

Część 1: Część I : Dostawa pneumatycznej sondy dynamicznej DPL na wózku transportowym zgodnej z wymaganiami PN-B 04452, EN ISO 22476-2 (Eurokod 7) – 2 zestawy.Zamówienie dla części I obejmuje :- dostawę fabrycznie nowego, kompletnego, niewymagającego dodatkowych nakładów i inwestycji, gotowego do pracy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.- udzielenie gwarancji na działanie sprzętu na co najmniej 12 miesięcy.- zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez okres użytkowania sprzętu,- usunięcie awarii w trakcie trwania gwarancji w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia w miejscu użytkowania sprzętu,- Instrukcję obsługi w języku polskim.

Część 2: Część II :Dostawa zestawu do badania dynamicznego modułu odkształcenia Evd (płyta lekka i średniociężka) wg TP BF-StB part B 8.3, wydanie 2012 – 2 zestawy Zamówienie dla części II obejmuje :- dostawę fabrycznie nowego, kompletnego, niewymagającego dodatkowych nakładów i inwestycji, gotowego do pracy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.- uruchomienie i test sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego,- udzielenie gwarancji na działanie sprzętu na co najmniej 12 miesięcy,- zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez okres użytkowania sprzętu,- usunięcie awarii w trakcie trwania gwarancji w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia w miejscu użytkowania sprzętu,- Instrukcję obsługi w języku polskim.

Część 3: Część III :Dostawa płyty statycznej VSS, jednopunktowej – 100 kN do badania modułu odkształcenia podłoża i nośności wg PN-S 02205:1998 zał. B – 3 zestawyZamówienie dla części III obejmuje :- dostawę fabrycznie nowego, kompletnego, niewymagającego dodatkowych nakładów i inwestycji, gotowego do pracy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.- udzielenie gwarancji na działanie sprzętu na co najmniej 12 miesięcy.- zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez okres użytkowania sprzętu,- usunięcie awarii w trakcie trwania gwarancji w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia w miejscu użytkowania sprzętu,- Instrukcję obsługi w języku polskim

O/OP.D-3.2421.08.2024

Termin składania ofert 26-04-2024
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU
MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6
45-085 OPOLE
opolskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij