Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE
33-100 TARNÓW
ADAMA MICKIEWICZA 8
Tel. 14 631 66 01
Fax. 14 631 66 00
E-mail pwsz@pwsztar.edu.pl
WWW pwsztar.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Tarnów
Treść zamówienia K-dzpz/41-ZO/2022 Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki ANS w Tarnowie.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia K-dzpz/41-ZO/2022 Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki ANS w Tarnowie.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część 1 – Stanowisko dydaktyczno-badawcze pneumatyka Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 1 dostawa 2 Część 2 – Zestaw hydrauliki siłowej Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 1 dostawa 3 Część 3 – Zestaw panelowy do badań sensorycznych systemów pojazdowych Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 1 dostawa
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-701425.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/701425
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Opis techniczny lub karty katalogowe oferowanych produktów. Oświadczam, że do oferty został dołączony opis techniczny lub karty katalogowe oferowanego sprzętu. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. (Zamawiający wymaga załączenia pliku). – 3. Termin realizacji. Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.. – 4. Okres gwarancji. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.. – 5. Warunki płatności. Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.. – 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami zapytania ofertowego.. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.. – 8. Oświadczenie o terminie związania ofertą.. Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.. –
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE
33-100 TARNÓW
ADAMA MICKIEWICZA 8

2022-12-12

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z Regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

UWAGA !
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:
Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

W przypadku pytań:
– merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk ” Wyślij wiadomość do zamawiającego “
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Opis techniczny lub karty katalogowe oferowanych produktów – Oświadczam, że do oferty został dołączony opis techniczny lub karty katalogowe oferowanego sprzętu. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) – 3 – Termin realizacji – Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4 – Okres gwarancji – Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 5 – Warunki płatności – Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 6 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. – Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 7 – Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami zapytania ofertowego. – Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 8 – Oświadczenie o terminie związania ofertą. – Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij