Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO
OBROŃCÓW HELU 3
Województwo pomorskie
Powiat Wejherowo
Treść zamówienia Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego – zamówienie realizowane w ramach Porozumienia nr 90/2023/POIŚ-PSSE w sprawie wspólnej realiza…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego – zamówienie realizowane w ramach Porozumienia nr 90/2023/POIŚ-PSSE w sprawie wspólnej realizacji Projektu „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” Nr POIS.11.03.00-00-0192/22 realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).Powstaje w kontekście projektu POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich dzialania
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-55055-168600.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168600
CPV 38.43.70.00, 42.94.30.00
Wymagania Warunki, jakie musi spełniać oferent
Osoba do kontaktu Lucyna Krenska
586777908 ksiegowosc.psse.wejherowo@sanepid.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-09
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO
OBROŃCÓW HELU 3

2023-08-31

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie, Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo, : ; Osoby do kontaktu: Lucyna Krenska, tel.: 586777908, e-mail: ksiegowosc.psse.wejherowo@sanepid.gov.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-08-02 – data publikacji, 2023-08-31 – termin składania ofert, 2023-09 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto 100%
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich dzialania
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego – zamówienie realizowane w ramach Porozumienia nr 90/2023/POIŚ-PSSE w sprawie wspólnej realizacji Projektu „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” Nr POIS.11.03.00-00-0192/22 realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij