Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego

Organizator
POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Telefon: 58 347 17 10
Email: biuro.rektora@pg.edu.pl 
WWW: http://www.pg.edu.pl
Kontakt
Politechnika Gdańska, ul. ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, e-mail annszers@pg.edu.pl 
Adres strony internetowej (URL): https://wimio.pg.edu.pl/
Województwo/Powiat
pomorskie / Gdańsk
Dodatkowe lokalizacje
pomorskie / Gdańsk
Opis
Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, z podziałem na 3 części

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Część nr 1: Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu BIOHAZARD, inkubator CO2, autoklaw poziomy (stołowy), czytnik mikropłytek z pomiarem absorbancji służący do pomiarów pochłaniania światła oraz metodą ELISA, lampa bakteriobójcza, chłodziarko-zamrażarkaa) Transport przedmiotu umowy w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz jego ubezpieczenie, do momentu odebrania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń;b) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia parametry techniczne i wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;c) Przedmiot umowy dostarczony do Zamawiającego jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i gotowy do eksploatacji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oraz nie jest przedmiotem żadnych praw osób trzecich;d) Zamawiający wymaga gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące.e) Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany okres gwarancji każdy z Wykonawców może wydłużyć. Szczegółowe informacje zawiera rozdział XIV SWZ;f) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Część 2: dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Część nr 2: Eksykator szafkowy do przechowywania próbek1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:a) Transport przedmiotu umowy w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz jego ubezpieczenie, do momentu odebrania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń;b) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia parametry techniczne i wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;c) Przedmiot umowy dostarczony do Zamawiającego jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i gotowy do eksploatacji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oraz nie jest przedmiotem żadnych praw osób trzecich;d) Zamawiający wymaga gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące.e) Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany okres gwarancji każdy z Wykonawców może wydłużyć. Szczegółowe informacje zawiera rozdział XIV SWZ;f) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa,Część nr 3: Suszarka laboratoryjna1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:a) Transport przedmiotu umowy w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz jego ubezpieczenie, do momentu odebrania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń;b) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia parametry techniczne i wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;c) Przedmiot umowy dostarczony do Zamawiającego jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i gotowy do eksploatacji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oraz nie jest przedmiotem żadnych praw osób trzecich;d) Zamawiający wymaga gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące.e) Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany okres gwarancji każdy z Wykonawców może wydłużyć. Szczegółowe informacje zawiera rozdział XIV SWZ;f) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

ZP/38/005/D/24

Termin składania ofert 19-03-2024
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK
pomorskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij