Dostawa potencjostatu – galwanostatu

Organizator
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 1-2
Telefon: 91 480 94 00
Email: pm@pm.szczecin.pl 
WWW: http://www.am.szczecin.pl/
Kontakt
Politechnika Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, e-mail bzp@pm.szczecin.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.pm.szczecin.pl
Województwo/Powiat
zachodniopomorskie / Szczecin
Dodatkowe lokalizacje
zachodniopomorskie / Szczecin
Opis
„ Dostawa potencjostatu – galwanostatu dla Politechniki Morskiej w Szczecinie.”

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa potencjostatu – galwanostatu dla Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SWZ.2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.3) Nomenklatura wg CPV: CPV 38410000-2 przyrządy pomiarowe4) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.5) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 6) W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.7) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

BZP-AZ/262-11/24

Termin składania ofert 07-05-2024
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
WAŁY CHROBREGO 1-2
70-500 SZCZECIN
zachodniopomorskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij