Dostawa pieca laboratoryjnego

Dane organizatora POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D
Tel. 81 538 46 33
Fax. 81 538 43 72
E-mail politechnika@pollub.pl
WWW www.pollub.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa pieca laboratoryjnego
dostawa pieca laboratoryjnego-1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
– moc pieca 4,5 kW ± 0,1kW
– wymi…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa pieca laboratoryjnegodostawa pieca laboratoryjnego-1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:- moc pieca 4,5 kW ± 0,1kW- wymiary robocze ( komora robocza) 300x200x200 [mm] ±30mm- maksymalna temperatura 1200stopn.C ±150stopn.C- zasilanie 230V- wyświetlacz LCD z możliwością odczytu temperatury- drzwi uchylne do boku
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pollub.bip.gov.pl_1651228122040
LINK do SIWZ http://pollub.bip.gov.pl/zamowienia-wylaczone-ze-stosowania-ustawy-pzp/39-kza-2-350-wm-kpkmm-2022-dostawa-pieca-laboratoryjnego.html
Osoba do kontaktu mgr Małgorzata Kałuża -e-mail: malgorzata.marciniak@pollub.pl, tel. (81) 538 47 09, mgr inż. Michał Rogala-e-mail: m.rogala@pollub.pl tel. kom. 606982747
Wymagany termin realizacji zamówienia termin dostawy maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zamówienia
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D

2022-05-10

Sposób składania ofert POLITECHNIKA LUBELSKA, NADBYSTRZYCKA 38D, 20-618 LUBLIN Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenia równoważne o parametrach
nie gorszych niż wskazane w specyfikacji.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane
i podlegają odrzuceniu.
Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub warunkami przewidzianymi
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty podlegają odrzuceniu.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą według kryterium najniższej ceny ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Kryterium oceny ofert: 100% cena.
Wymagania Zamawiającego-zawartość oferty:
– warunki dostawy (koszt transportu): do ceny oferty należy dodać koszt dostawy,
którą zapewni Wykonawca
– forma płatności przelew 14 dni
– gwarancja minimum 24 miesiące
– termin dostawy maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zamówienia
Dostawa na poniższy adres po uprzednim zawiadomieniu
mgr inż. Michał Rogala tel. 606982747.
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
Oferty z ceną należy składać w terminie do 10.05.2022 r. do godz. 12.00 oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
osobiście:
Dział Zakupów Politechniki Lubelskiej
Małgorzata Kałuża
Ul. Nadbystrzycka 40A pok. 9
20-618 Lublin
lub pocztą elektroniczną: malgorzata.marciniak@pollub.pl
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca:
1) oświadcza, że zapoznał się z treścią do złożenia oferty i uznaje się za związanego określonymi w nim zasadami postępowania;
2) oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze (badawcze) pozwalające na wykonanie dostawy zgodnie z zakresem podanym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Wykonawca składając ofertę może skorzystać z załączonego wzoru formularza
( załącznik nr 2) oferty lub zawrzeć oświadczenie w treści oferty:
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
Osoby kontaktowe ze strony Politechniki Lubelskiej:
Kontakt formalny:
mgr Małgorzata Kałuża -e-mail: malgorzata.marciniak@pollub.pl, tel. (81) 538 47 09
Kontakt merytoryczny:
mgr inż. Michał Rogala-e-mail: m.rogala@pollub.pl tel. kom. 606982747
Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:
1) Załącznik Nr 1: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego
2) Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Data dodania 2022-04-29
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij