Dostawa oscyloskopów i zestawu falowodowych sond pomiarowych

Organizator
POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Telefon: 58 347 17 10
Email: biuro.rektora@pg.edu.pl 
WWW: http://www.pg.edu.pl
Kontakt
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, e-mail logistyka@eti.pg.edu.pl 
Adres strony internetowej (URL): https://www.pg.edu.pl/centrum-zp
Województwo/Powiat
pomorskie / Gdańsk
Dodatkowe lokalizacje
pomorskie / Gdańsk
Opis
Dostawa oscyloskopów i zestawu falowodowych sond pomiarowych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopów.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek nr 41 – Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 116.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze min. 24 miesiące liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SWZ.6. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu falowodowych sond pomiarowych.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek nr 41 – Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 116.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze min. 12 miesięcy liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SWZ.6. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

CRZP/20/009/D/24

Termin składania ofert 23-02-2024
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK
pomorskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij