Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
48-100 GŁUBCZYCE
POWSTAŃCÓW 2
Tel. 77 485 27 21
Fax. 77 485 27 21
E-mail sekretariat@wodociagi-glubczyce.pl
WWW www.wodociagi-glubczyce.pl
Województwo opolskie
Powiat Głubczyce
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych firmy Merck dla potrzeb Laboratorium Oczyszczalni ścieków w Głubczycach, przy ul. Kopernika 41

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych firmy Merck dla potrzeb Laboratorium Oczyszczalni ścieków w Głubczycach, przy ul. Kopernika 41
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.wodociagi-glubczyce.pl_1667485411674
LINK do SIWZ http://bip.wodociagi-glubczyce.pl/gwi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do/16561,Przedmiotem-zamowienia-sa-sukcesywne-dostawy-odczynnikow-chemicznych-firmy-Merck.html
Osoba do kontaktu Ewa Orłowska Tel. 77 485 29 40 lub 791 288 238
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 m-cy od daty podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
48-100 GŁUBCZYCE
POWSTAŃCÓW 2

2022-11-10

Sposób składania ofert GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O., POWSTAŃCÓW 2, 48-100 GŁUBCZYCE Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Znak sprawy: ZO/PK/ 176 /2022
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Głubczycach
48-100 Głubczyce ul. Powstańców 2
ogłasza przetarg w formie rozpoznania cenowego o wartości poniżej kwoty, o której mowa w art.4 ust.8 ustawy PZP na dostawę odczynników chemicznych firmy Merck dla potrzeb Laboratorium Oczyszczalni ścieków w Głubczycach, przy ul. Kopernika 41
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy i projekt umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy – 12 m-cy od daty podpisania umowy.
3. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Ewa Orłowska Tel. 77 485 29 40 lub 791 288 238
4. Miejsce i termin składania ofert
a) Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce, przesłać pocztą, faxem lub e-mailem fax; 774852721, e-mail; sekretariat@wodociagi-glubczyce.pl
b) Ofertę składaną na adres Zamawiającego należy opakować w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzoną napisem Oferta na dostawy odczynników chemicznych firmy MERCK dla potrzeb Laboratorium GWiK w Głubczycach. nie otwierać przed dniem 10.11.2022 r. godz. 12-
c) Termin składania ofert 10.11.2022 r. godz. 12.00
5. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2022 r. godz. 12-w siedzibie Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce.
6. Kryteria wyboru ofert
Cena – 100%
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
PROKURENT
DYREKTOR FINANSOWY
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij