Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia zwierzętarni

Organizator
PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57
Telefon: 81 889 30 00
Fax: 81 886 25 95
Email: sekretariat@piwet.pulawy.pl 
WWW: http://www.piwet.pulawy.pl/
Kontakt
Dzial Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
PL 48818893100 przetargi@piwet.pulawy.pl 
Województwo/Powiat
lubelskie / Puławy
Dodatkowe lokalizacje
lubelskie / Puławy
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia zwierzętarni.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji i nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych wyposażenia w zakresie określonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ wraz z ich transportem, wniesieniem oraz montażem (jeśli dotyczy) i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem przedmiotowego zamówienia posiadają certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji,3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,4) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu),5) posprzątanie pomieszczeń po montażu oraz rozmieszczeniu i instalacji wyposażenia,6) przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzeń dla wskazanych pracowników Zamawiającego,7) koszty transportu oraz ubezpieczenia dostarczanego urządzenia ponosi Wykonawca,8) wszystkie elementy elektryczne oferowanych urządzeń muszą odpowiadać polskiemu standardowi zasilania,9) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego w oferowanych urządzeniach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz z oferowanym sprzętem (o ile dotyczy),10) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań (części) – 17. część nr 1a – wyposażenie zwierzętarni – meble metaloweczęść nr 1b – wyposażenie zwierzętarni – meble metalowe (szatnia)część nr 1c – wyposażenie zwierzętarni – meble metalowe (stoły zabiegowe, sekcyjne)część nr 1d –wyposażenie zwierzętarni – meble biuroweczęść nr 2 – wyposażenie zwierzętarni pozostałe (hak do podnoszenia tuczników, poskrom weterynaryjny, automat paszowy 4-stanowiskowy)część nr 3 – wyposażenie zwierzętarni pozostałe (kocioł warzelny)część nr 4 –wózkiczęść nr 5 – lampy bakteriobójczeczęść nr 6 – klatka izolowana dla ptaków klasy III, zgodna z obowiązującymi normamiczęść nr 7 – klujnikczęść nr 8 – inkubator na jaja aparat lęgowyczęść nr 9 – wózek do koszy z butelkamiczęść nr 10 – stół ze stali kwasoodpornej na kółkachczęść nr 11 – regały na klatki dla szczurów lub myszy z klatkami i wyposażeniemczęść nr 12 – stacja do usuwania ściółki zwierzęcejczęść nr 13 – laminarna stacja wymiany klatekczęść nr 14 – regał klatek indywidualnie wentylowanych z pełnym wyposażeniem oraz z jednostką nawiewno – wyciągową
DZ-23/42/24
Termin składania ofert 22-07-2024
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
AL. PARTYZANTÓW 57
24-100 PUŁAWY
lubelskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij