Dostawa mikroskopów

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 WROCŁAW
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25
Tel. 71 320 50 20
Fax. 71 320 56 17
E-mail igig@up.wroc.pl
WWW upwr.edu.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa mikroskopów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 4 części.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 4 części.Część 1: Część nr 1. Mikroskopy laboratoryjne – 20 sztuk.1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 6.1 do SWZ,2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ;3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, nie może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie mógł być wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot,4) przedmiot zamówienia nie może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich,5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego,6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego,7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, w zakres którego wchodzi: przedstawienie obsługi mikroskopów, instruktaż dot. wymiany części zużywalnych i wymiennych, demonstracja pracy mikroskopów z możliwością przetestowania/przećwiczenia przez uczestników szkolenia sposobu działania i poszczególnych funkcji urządzenia.2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Instytut Biologii Środowiskowej, ul. Kożuchowska 5B, 51 -631 Wrocław.3. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Część 2: Część nr 2. Kamera oraz oprogramowanie do analizy obrazów mikroskopowych.1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 6.2 do SWZ,2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SWZ;3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, nie może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie mógł być wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot,4) przedmiot zamówienia nie może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich,5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego,6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego,7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, w zakres którego wchodzi: przedstawienie obsługi przedmiotu zamówienia, instruktaż dot. wymiany części zużywalnych i wymiennych, demonstracja pracy przedmiotu zamówienia z możliwością przetestowania/przećwiczenia przez uczestników szkolenia sposobu działania i poszczególnych funkcji urządzenia.2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Katedra Botaniki i Ekologii Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-375 Wrocław3. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Część 3: Część nr 3. Mikroskop świetlny w układzie prostym, laboratoryjny z kamerą.Mikroskop odwrócony z kamerą mikroskopową. Mikroskop – 5 sztuk. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym:• Załącznik nr 6.3.1 do SWZ dot. mikroskopu świetlnego w układzie prostym, laboratoryjny z kamerą, • Załącznik nr 6.3.2 do SWZ dot. mikroskopu odwróconego z kamerą mikroskopową,• Załącznik nr 6.3.3 do SWZ dot. mikroskopów – 5 sztuk;2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.3 do SWZ;3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, nie może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie mógł być wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot,4) przedmiot zamówienia nie może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich,5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego,6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego,7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, w zakres którego wchodzi: przedstawienie obsługi mikroskopów, instruktaż dot. wymiany części zużywalnych i wymiennych, demonstracja pracy mikroskopów z możliwością przetestowania/przećwiczenia przez uczestników szkolenia sposobu działania i poszczególnych funkcji urządzenia.2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:Mikroskop świetlny w układzie prostym, laboratoryjny z kamerą – Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-375 Wrocław.Mikroskop odwrócony z kamerą mikroskopową – Katedra Patologii, Zakład Mikrobiologii, ul. Norwida 31, 50-375 WrocławMikroskop -5 sztuk – Katedra Patologii, Zakład Mikrobiologii, ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław.3. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Część 4: Część nr 4:Mikroskop – 2 sztuki.Mikroskop cyfrowy z kamerą i wbudowanym tabletem.1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym:• Załącznik nr 6.4.1 do SWZ, dot. mikroskopów – 2 sztuki, • Załącznik nr 6.4.2 do SWZ, dot. mikroskopu cyfrowego z kamerą i wbudowanym tabletem;2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.3 do SWZ;3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, nie może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie mógł być wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot,4) przedmiot zamówienia nie może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich,5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego,6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego,7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, w zakres którego wchodzi: przedstawienie obsługi mikroskopów, instruktaż dot. wymiany części zużywalnych i wymiennych, demonstracja pracy mikroskopów z możliwością przetestowania/przećwiczenia przez uczestników szkolenia sposobu działania i poszczególnych funkcji urządzenia.2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:Mikroskop -2 sztuki – Instytut Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław.Mikroskop cyfrowy z kamerą i wbudowanym tabletem- Instytut Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Koni, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław.3. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy I0CZZ000.271.108.2023
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbd6ee-946b-c060-493b-cb0011c5b080
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbd6ee-946b-c060-493b-cb0011c5b080
CPV 38.51.00.00, 38.51.90.00
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida 25, 50-375, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, tel. 71 320 5428, e-mail katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.upwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 28 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 WROCŁAW
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25

2023-11-08

Sposób składania ofert https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,144657,fd1b4044581c63b9cb16d91958302072.html Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-06
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: okres gwarancji (g) 20
część 1: czas naprawy (t) 20
część 2: cena 60
część 2: okres gwarancji (g) 20
część 2: czas naprawy (t) 20
część 3: cena 60
część 3: okres gwarancji (g) 20
część 3: czas naprawy (t) 20
część 4: cena 60
część 4: okres gwarancji (g) 20
część 4: czas naprawy (t) 20
Uwagi 2023/BZP 00466964/01

Dostawy
Dostawa mikroskopów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 4 części.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001867
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Cypriana Kamila Norwida 25
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-375
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 71 320 5428
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mikroskopów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 4 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df0cb0f0-72fc-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00466964
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075788/22/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.54 Dostawa mikroskopów dla jednostek organizacyjnych Uczelni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,144657,fd1b4044581c63b9cb16d91958302072.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,144657,fd1b4044581c63b9cb16d91958302072.html
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego I0CZZ000.271.108.2023.
3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy wskazanej powyżej.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na Platformie
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym składanie ofert) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez Platformę, o której mowa w rozdziale 1 SWZ.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie.
4. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadcza, że akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie na stronie: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
7. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy opisane są na stronie: https://upwr.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html oraz https://upwr.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
7.1. Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
7.2. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
8. Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone we wskazanej powyżej Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tej Instrukcji.
10. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj.: Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 – 16:00.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
12. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, tj. datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.
13. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
14. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-
375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.
2) Uniwersytet wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@upwr.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilnoprawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu, w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.

2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani:
● na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
● na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
● na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
● prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:
● prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
● prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
● prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I0CZZ000.271.108.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1. Mikroskopy laboratoryjne – 20 sztuk.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 6.1 do SWZ,
2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ;
3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, nie może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie mógł być wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot,
4) przedmiot zamówienia nie może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich,
5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego,
6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego,
7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, w zakres którego wchodzi: przedstawienie obsługi mikroskopów, instruktaż dot. wymiany części zużywalnych i wymiennych, demonstracja pracy mikroskopów z możliwością przetestowania/przećwiczenia przez uczestników szkolenia sposobu działania i poszczególnych funkcji urządzenia.

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Instytut Biologii Środowiskowej, ul. Kożuchowska 5B, 51 -631 Wrocław.

3. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

4.2.5.) Wartość części: 110826,67 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 – Mikroskopy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badaniu i ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone i które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu (na danym etapie badania i oceny ofert).
2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Okres gwarancji (G) -20%
Kryterium 3: Czas naprawy (T) – 20%
4. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów dla Części nr 1:
4.1. „Cena”
Ocenie w ramach kryterium „Cena” dla Części 1 podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla Części nr 1, podana w Formularzu oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty;
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

4.2. Okres gwarancji (G) -20%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji dla wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w Części nr 1 postępowania. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Okres gwarancji [liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag]
12 miesięcy- 0,00 pkt
24 miesiące- 10,00 pkt
36 miesięcy- 20,00 pkt

4.3. Czas naprawy (T) – 20%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) czasu naprawy dla wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w Części nr 1 postępowania. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Czas naprawy [liczony od powiadomienia Wykonawcy o usterce/awarii/wadzie przez Zamawiającego]
14 dni roboczych -0,00 pkt
10 dni roboczych -10,00 pkt
7 dni roboczych -20,00 pkt

4.4. Za najkorzystniejszą ofertę w Części nr 1 postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
P = C + G +T
gdzie:
P – łączna liczba punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena,
G -liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Okres gwarancji,
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Czas naprawy.

4.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów [P] w Części nr 1 postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy (T)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2. Kamera oraz oprogramowanie do analizy obrazów mikroskopowych.
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 6.2 do SWZ,
2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SWZ;
3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, nie może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie mógł być wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot,
4) przedmiot zamówienia nie może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich,
5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego,
6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego,
7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, w zakres którego wchodzi: przedstawienie obsługi przedmiotu zamówienia, instruktaż dot. wymiany części zużywalnych i wymiennych, demonstracja pracy przedmiotu zamówienia z możliwością przetestowania/przećwiczenia przez uczestników szkolenia sposobu działania i poszczególnych funkcji urządzenia.

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Katedra Botaniki i Ekologii Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-375 Wrocław

3. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

4.2.5.) Wartość części: 50473,33 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38519000-6 – Różne kompozycje do mikroskopów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badaniu i ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone i które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu (na danym etapie badania i oceny ofert).
2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Okres gwarancji (G) -20%
Kryterium 3: Czas naprawy (T) – 20%
4. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów dla Części nr 2:
4.1. „Cena”
Ocenie w ramach kryterium „Cena” dla Części 2 podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 podana w Formularzu oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty;
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

4.2. Okres gwarancji (G) -20%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji dla wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w Części nr 2 postępowania. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Okres gwarancji [liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag]
12 miesięcy- 0,00 pkt
24 miesiące- 10,00 pkt
36 miesięcy- 20,00 pkt

4.3. Czas naprawy (T) – 20%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) czasu naprawy dla wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w Części nr 2 postępowania. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Czas naprawy [liczony od powiadomienia Wykonawcy o usterce/awarii/wadzie przez Zamawiającego]
14 dni roboczych -0,00 pkt
10 dni roboczych-10,00 pkt
7 dni roboczych-20,00 pkt

4.4. Za najkorzystniejszą ofertę w Części nr 2 postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
P = C + G +T
gdzie:
P – łączna liczba punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena,
G -liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Okres gwarancji,
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Czas naprawy.

4.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów [P] w Części nr 2 postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy (T)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3.
Mikroskop świetlny w układzie prostym, laboratoryjny z kamerą.
Mikroskop odwrócony z kamerą mikroskopową.
Mikroskop – 5 sztuk.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym:
• Załącznik nr 6.3.1 do SWZ dot. mikroskopu świetlnego w układzie prostym, laboratoryjny z kamerą,
• Załącznik nr 6.3.2 do SWZ dot. mikroskopu odwróconego z kamerą mikroskopową,
• Załącznik nr 6.3.3 do SWZ dot. mikroskopów – 5 sztuk;
2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.3 do SWZ;
3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, nie może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie mógł być wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot,
4) przedmiot zamówienia nie może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich,
5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego,
6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego,
7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, w zakres którego wchodzi: przedstawienie obsługi mikroskopów, instruktaż dot. wymiany części zużywalnych i wymiennych, demonstracja pracy mikroskopów z możliwością przetestowania/przećwiczenia przez uczestników szkolenia sposobu działania i poszczególnych funkcji urządzenia.

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
Mikroskop świetlny w układzie prostym, laboratoryjny z kamerą – Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-375 Wrocław.

Mikroskop odwrócony z kamerą mikroskopową – Katedra Patologii, Zakład Mikrobiologii, ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław

Mikroskop -5 sztuk – Katedra Patologii, Zakład Mikrobiologii, ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

4.2.5.) Wartość części: 72477,21 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 – Mikroskopy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badaniu i ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone i które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu (na danym etapie badania i oceny ofert).
2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Okres gwarancji (G) -20%
Kryterium 3: Czas naprawy (T) – 20%
4. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów dla Części nr 3:
4.1. „Cena”
Ocenie w ramach kryterium „Cena” dla Części 3 podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla Części nr 3, podana w Formularzu oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty;
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

4.2. Okres gwarancji (G) -20%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji dla wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w Części nr 3 postępowania. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Okres gwarancji [liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag]
12 miesięcy- 0,00 pkt
24 miesiące- 10,00 pkt
36 miesięcy- 20,00 pkt

4.3. Czas naprawy (T) – 20%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) czasu naprawy dla wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w Części nr 3 postępowania. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Czas naprawy [liczony od powiadomienia Wykonawcy o usterce/awarii/wadzie przez Zamawiającego]
14 dni roboczych -0,00 pkt
10 dni roboczych-10,00 pkt
7 dni roboczych-20,00 pkt

4.4. Za najkorzystniejszą ofertę w Części nr 3 postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
P = C + G +T
gdzie:
P – łączna liczba punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena,
G -liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Okres gwarancji,
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Czas naprawy.

4.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów [P] w Części nr 3 postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy (T)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 4:
Mikroskop – 2 sztuki.
Mikroskop cyfrowy z kamerą i wbudowanym tabletem.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: dokumencie pn.: „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, stanowiącym:
• Załącznik nr 6.4.1 do SWZ, dot. mikroskopów – 2 sztuki,
• Załącznik nr 6.4.2 do SWZ, dot. mikroskopu cyfrowego z kamerą i wbudowanym tabletem;
2) szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5.3 do SWZ;
3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, nie może być przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie może być przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie mógł być wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot,
4) przedmiot zamówienia nie może posiadać wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich,
5) przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi modułami, elementami, podzespołami, częściami i materiałami (np. kable, baterie, przyłącza itp.) niezbędnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego,
6) przedmiot zamówienia ma być gotowy do użycia po jego zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających przez Zamawiającego,
7) przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, w zakres którego wchodzi: przedstawienie obsługi mikroskopów, instruktaż dot. wymiany części zużywalnych i wymiennych, demonstracja pracy mikroskopów z możliwością przetestowania/przećwiczenia przez uczestników szkolenia sposobu działania i poszczególnych funkcji urządzenia.

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
Mikroskop -2 sztuki – Instytut Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław.

Mikroskop cyfrowy z kamerą i wbudowanym tabletem- Instytut Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Koni, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy

4.2.5.) Wartość części: 9077,13 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 – Mikroskopy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badaniu i ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone i które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu (na danym etapie badania i oceny ofert).
2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Okres gwarancji (G) -20%
Kryterium 3: Czas naprawy (T) – 20%
4. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów dla Części nr 4:
4.1. „Cena”
Ocenie w ramach kryterium „Cena” dla Części 3 podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla Części nr 4, podana w Formularzu oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty;
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

4.2. Okres gwarancji (G) -20%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji dla wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w Części nr 4 postępowania. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Okres gwarancji [liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag]
12 miesięcy- 0,00 pkt
24 miesiące- 10,00 pkt
36 miesięcy- 20,00 pkt

4.3. Czas naprawy (T) – 20%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) czasu naprawy dla wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w Części nr 4 postępowania. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Czas naprawy [liczony od powiadomienia Wykonawcy o usterce/awarii/wadzie przez Zamawiającego]
14 dni roboczych-0,00 pkt
10 dni roboczych-10,00 pkt
7 dni roboczych-20,00 pkt

4.4. Za najkorzystniejszą ofertę w Części nr 4 postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
P = C + G +T
gdzie:
P – łączna liczba punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena,
G -liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Okres gwarancji,
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Czas naprawy.

4.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów [P] w Części nr 4 postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy (T)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych warunków;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych warunków;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych warunków;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał:

• Dla Części nr 1 – co najmniej jedną dostawę mikroskopów o wartości co najmniej 50 000 zł brutto,
• Dla Części nr 2 – co najmniej jedną dostawę kamery do mikroskopu o wartości co najmniej 15 000 zł brutto,
• Dla Części nr 3 – co najmniej jedną dostawę mikroskopów o wartości co najmniej 35 000 zł brutto,
• Dla Części nr 4 – co najmniej jedną dostawę mikroskopów o wartości co najmniej 4 000 zł brutto.

Wyjaśnienie:
a) przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonanych w ramach jednej umowy;
b) w przypadku składania oferty na Część 1, 3, 4 wystarczającym będzie, by Wykonawca wykazał się dostawami spełniającymi warunek wartościowo wyższy (np. w przypadku składania oferty na Część nr 1 i 4 wystarczającym będzie, by Wykonawca wykazał się dostawą spełniającą warunek dla Części nr 1);
c) okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
d) do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (przez dwóch lub więcej Wykonawców) Zamawiający uzna wymagany warunek określony w pkt 1.4 dla danej Części za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.

3. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.1. Podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.4 dla danej Części powyżej spełnić go samodzielnie.
4.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
(Zał.nr 2 do SWZ).
1.1. Ww. oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1 powyżej, składa każdy z Wykonawców.
1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (Zał. nr 2 do SWZ).
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
2.1. odpis lub informacja z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.2. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 Ustawy sankcyjnej (Zał. nr 4 do SWZ).
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, dot. tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotyczące każdego z nich.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zamiast:
5.1. odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.1 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem
6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP przepis ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą (dot. wszystkich Części):

1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 2A do SWZ.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem składa także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór- Zał. nr 3 do SWZ.

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
3.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu stanowi Zał. nr 4A do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać w ofercie (udowodnić), że oferowany przez niego produkt/sprzęt/element/podzespół/proces spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty, w szczególności następujących przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia:
a) certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność,
b) sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność.
1.1. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
1.2. Polskimi jednostkami oceniającymi zgodność są podmioty znajdujące się w wykazie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), dostępnym na jego stronie internetowej. PCA jest jedyną krajową jednostką akredytującą, wskazaną imiennie w rozporządzeniu 765/2008 ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i przez to jedyną upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ww. rozporządzenia.
1.3. Zamawiający zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
1.4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe inne niż te, o których mowa w ust. 1 (w tym w pkt 1.3) powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
1.5. Dokumenty mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakiego rozwiązania równoważnego w zakresie normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych są dedykowane.

2. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych wydajności lub funkcjonalności obowiązany wykazać w ofercie (udowodnić), że oferowany przez niego produkt/sprzęt/element/podzespół/proces spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty, w szczególności następujących przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, np. dokumenty, o których mowa w ust. 1.
2.1. Dokumenty mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakiego rozwiązania równoważnego w są dedykowane.

3. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1-2 Zamawiający nie będzie wzywał na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca oferując rozwiązania równoważne jest zobowiązany złożyć je wraz z ofertą.
4. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Dokument pn. „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio:
• Dla Części nr 1- Załączniki nr 6.1 do SWZ (dokument ten stanowi treść oferty),
• Dla Części nr 2 – Załącznik nr 6.2 do SWZ (dokument ten stanowi treść oferty);
• Dla Części nr 3 – Załącznik nr 6.3.1, nr 6.3.2, nr 6.3.3 do SWZ (dokumenty te stanowią treść oferty, należy je wszystkie złożyć wraz z ofertą w przypadku składania oferty na Część nr 3);
• Dla Części nr 4 – Załącznik nr 6.4.1, nr 6.4.2 do SWZ (dokumenty te stanowią treść oferty, należy je wszystkie złożyć wraz z ofertą w przypadku składania oferty na Część nr 4).
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A do SWZ),
5. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 3 SWZ (Zał. nr 3 do SWZ),
6. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób do reprezentowania w niniejszym postępowaniu Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z treścią rozdziału 13 pkt 2.4 lub 4.2 SWZ),
7. (jeżeli dotyczy) Wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z treścią rozdziału 13 pkt 3 SWZ.
8. (jeżeli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe w szczególności, o których mowa w rozdziale 9 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Wyjaśnienie:
Załączniki do SWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SWZ
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone, jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale 8 lit. A SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, został określony w rozdziale 8 lit. B SWZ.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Korespondencja prowadzona będzie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Na podst. art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy, w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian. Dopuszcza się w szczególności następujące zmiany:
1) zmianę terminu realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w umowie,
2) inne zmiany:
a) w zakresie przedmiotu umowy,
b) w zakresie podwykonawstwa,
c) w zakresie zmian przepisów prawa podatkowego ,
d) w zakresie jakości lub innych parametrów zaoferowanego w Ofercie przedmiotu umowy z przyczyn,
e) zmiany Wykonawcy
f) zmiany Umowy wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
g) zmiany wynikające z konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
h) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego;
i) zmiany wynikające z innych sytuacji.

2. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia- znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 5.1 do SWZ dla Części 1; Załącznik nr 5.2 do SWZ dla Części 2 oraz Załącznik nr 5.3 do SWZ dla Części 3 i dla Części nr 4
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-08 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,144657,fd1b4044581c63b9cb16d91958302072.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-08 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-06
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej: „Ustawą o sankcyjną”.
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 uPzp, pełnomocnictwo, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Zamawiający dopuszcza formaty danych z katalogu formatów wskazanych w Zał. nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w
szczególności: .pdf, .doc, .docx, .xls, .rtf, .xps, .odt, .txt (Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików format .pdf).
5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Części.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem art. 261 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją zgodnie z art. 60 oraz art. 121 ustawy Pzp
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem postępowania.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
14. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
15. Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego
16. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
17. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij