Dostawa mikroskopów

Organizator
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12
Telefon: 32 359 19 56
Fax: 32 359 20 48
Email: info@us.edu.pl 
WWW: http://dzp.us.edu.pl
Kontakt
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007, Katowice, woj. śląskie, państwo PL, tel. 323591334, e-mail dzp@us.edu.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://dzp.us.edu.pl
Województwo/Powiat
śląskie / Katowice
Dodatkowe lokalizacje
śląskie / Katowice
Opis
Dostawa mikroskopów

Część 1: część A: pełnowymiarowy, nisko-próżniowy skaningowy mikroskop elektronowy – 1 szt1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu, określonego w załączniku nr 2A do SWZ, zwanego dalej urządzeniem. Oferowane urządzenie może być używane, jednak nie dłużej niż 6 lat, musi posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego (min. 3 osoby, szkolenie po instalacji z obsługi urządzenia i oprogramowania). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny;3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 2A do SWZ;4) Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty zawarcia umowyWykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w stosunku do wymaganego terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca skrócenie terminu realizacji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (dotyczy cz. A).5) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów ( budynek L), II piętro, pokój 2266) Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.Wykonawca może wydłużyć oferowany okres gwarancji w stosunku do minimalnego okresu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.7) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Część 2: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu, określonego w załączniku nr 2B do SWZ, zwanego dalej urządzeniem. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2023), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego (min. 3 osoby, szkolenie po instalacji z obsługi urządzenia i oprogramowania). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny;3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B do SWZ;4) Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy5) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Instytut Biologii Biotechnologii Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, pok.1116) Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.Wykonawca może wydłużyć oferowany okres gwarancji w stosunku do minimalnego okresu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.7) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

DZP.382.1. 2.2024

Termin składania ofert 05-03-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
BANKOWA 12
40-007 KATOWICE
śląskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij