Dostawa mierników wielofunkcyjnych

Dane organizatora GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3
Tel. 22 369 22 26
E-mail gios@gios.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/gios
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Lokalizacje lubelskie / Biała Podlaska;lubelskie / Biłgoraj;lubelskie / Chełm;lubelskie / Hrubieszów;lubelskie / Janów Lubelski;lubelskie / Krasnystaw;lubelskie / Kraśnik;lubelskie / Lubartów;lubelskie / Lublin;lubelskie / Łęczna;lubelskie / Łuków;lubelskie / Opole Lubelskie;lubelskie / Parczew;lubelskie / Puławy;lubelskie / Radzyń Podlaski;lubelskie / Ryki;lubelskie / Świdnik;lubelskie / Tomaszów Lubelski;lubelskie / Włodawa;lubelskie / Zamość
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa mierników wielofunkcyjnych do 2 Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochr…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa mierników wielofunkcyjnych do 2 Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dodatkowo zamówienie obejmuje: prezentację działania, szkolenia w zakresie obsługi. Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w aparaturę niezbędną do realizacji badań i pomiarów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, o wymaganym poziomie jakości danych. Zamówienie będzie realizowane dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na koszt własny oraz instalacja urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie całego kraju. Wykonawca musi uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz zademonstrować, Zamawiającemu pełną sprawność dostarczonych urządzeń. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po uruchomieniu urządzeń, zademonstrowaniu prawidłowej pracy oraz przeprowadzeniu szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiPowstaje w kontekście projektu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-32519-177005.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/177005
CPV 38.41.00.00, 38.41.20.00, 38.41.60.00
Wymagania Zamawiający nie przewiduje zmiana warunków umowy – zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, a mianowicie: a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną dostawę obejmującą dostarczenie mierników wielofunkcyjnych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączy dowód potwierdzający że dostawa została wykonana należycie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz załączy dowód potwierdzający że dostawa została wykonana należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty (np. protokół) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Osoba do kontaktu Anna Baj
22 754 27 26 a.baj@gios.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-11
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3

2023-10-25

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Bitwy Warszawskiej 1920 3, 02-362 Warszawa, : ; Osoby do kontaktu: Anna Baj, tel.: 22 754 27 26, e-mail: a.baj@gios.gov.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-10-18 – data publikacji, 2023-10-25 – termin składania ofert, 2023-11 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena oferty brutto – liczba punktów (waga) 80 długość gwarancji – liczba punktów (waga) – 20
Uwagi Powstaje w kontekście projektu

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje zmiana warunków umowy – zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mierników wielofunkcyjnych do 2 Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dodatkowo zamówienie obejmuje: prezentację działania, szkolenia w zakresie obsługi. Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w aparaturę niezbędną do realizacji badań i pomiarów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, o wymaganym poziomie jakości danych. Zamówienie będzie realizowane dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na koszt własny oraz instalacja urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie całego kraju. Wykonawca musi uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz zademonstrować, Zamawiającemu pełną sprawność dostarczonych urządzeń. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po uruchomieniu urządzeń, zademonstrowaniu prawidłowej pracy oraz przeprowadzeniu szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego „Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij