Dostawa materiałów zużywalnych

Organizator
INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W OLSZTYNIE
10-748 OLSZTYN
JULIANA TUWIMA 10
Telefon: 89 523 46 86
Fax: 89 524 01 24
Email: instytut@pan.olsztyn.pl 
WWW: http://pan.olsztyn.pl
Kontakt
PL 895393167 przetargi@pan.olsztyn.pl 
Województwo/Powiat
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Dodatkowe lokalizacje
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Opis
Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZCHiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do prowadzonych badań naukowych w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach ofertowych – załącznikach nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił w postępowaniu składanie ofert częściowych – 4 części. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Wykonawca nie ogranicza ilości części, na które może złożyć ofertę Wykonawca.2. Oferowane materiały zużywalne i akcesoria laboratoryjne muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w formularzach ofertowych – załącznikach nr 1 do SWZ. Oferowane materiały laboratoryjne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE.3. Wykonawca dostarcza produkty wraz z załączonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacją jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzające zgodność dostarczanych produktów ze SWZ.4. Termin udzielonej gwarancji (termin ważności) na produkty nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy – załączniku nr 3 do SWZ. 5. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył karty charakterystyki oferowanych materiałów i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzające, że zaoferowane produkty spełniają wszystkie wymogi Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert 22-03-2024
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W OLSZTYNIE
JULIANA TUWIMA 10
10-748 OLSZTYN
warmińsko-mazurskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij