Dostawa laboratoryjnego miernika (pHmetr) z akcesoriami

Organizator
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
Telefon: 89 523 38 80
Email: br@uwm.edu.pl 
WWW: http://www.uwm.edu.pl/
Kontakt
UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE, ul. Oczapowskiego 2, 10-719, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, e-mail anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.uwm.edu.pl/
Województwo/Powiat
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Dodatkowe lokalizacje
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Opis
Dostawa laboratoryjnego miernika (pHmetr) z akcesoriami i roztworami do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa laboratoryjnego miernika (pHmetr) z akcesoriami i roztworami na potrzeby realizacji zadania pn. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy”, finansowanego z dotacji celowej Ministra Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2023/DPI/2875 z dnia 3 października 2023 r. 2. Przedmioty dostawy musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Przedstawiciela Zamawiającego.4. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami a także pochodzący z produkcji seryjnej i posiadający certyfikat CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r.

258/2024/TP-I/DZP

Termin składania ofert 24-06-2024
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
10-719 OLSZTYN
warmińsko-mazurskie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij