Dostawa kompletnego układu do wielokątowego statycznego (SLS) i dynamicznego (DLS) pomiaru intensywności rozpraszania światła

Organizator
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Telefon: 42 636 55 22
Fax: 42 636 56 15
Email: office.rector@adm.p.lodz.pl 
WWW: http://www.p.lodz.pl
Kontakt
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ul. ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.zp.p.lodz.pl
Województwo/Powiat
łódzkie / Łódź
Dodatkowe lokalizacje
łódzkie / Łódź
Opis
1.Przedmiotem zamówienia jest:1)Dostawa kompletnego układu do wielokątowego statycznego (SLS) i dynamicznego (DLS) pomiaru intensywności rozpraszania światła dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów sprzętu zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SIWZ,2)załadunek, transport i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie,3)instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego,4)przeprowadzenie dla 9 osób, w siedzibie Zamawiającego, szkolenia stacjonarnego w zakresie obsługi oraz konserwacji aparatury najpóźniej 1 dzień po dokonania instalacji i uruchomienia, 5)świadczenie usług w całym okresie gwarancji,6)świadczenie nieodpłatnej pomocy technicznej w dniach roboczych w godzinach 8.15-16.15 telefonicznie lub przez e-mail, Szczegółowe warunki dotyczące realizacji serwisowania określone są w „Projekcie umowy” załącznik nr 5 do SWZ,7)wykonaniu 2 przeglądów gwarancyjnych po 12 i 24 miesiącach,8)świadczenie usług gwarancyjnych w okresie gwarancji minimum 24 miesiące Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w „Projekcie umowy” załącznik nr 5 do SWZ. 2.Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. Musi być wolna od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletna. Nie jest przedmiotem praw osób trzecich.3.Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie. 4.Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry. 5.Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6.Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SWZ

9/W3D/D/2024

Termin składania ofert 11-06-2024
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
90-924 ŁÓDŹ
łódzkie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij