Dostawa i uruchomienie autoklawu

Dane organizatora KRÓLMET SP. Z O.O.
42-430 ZAWIERCIE
ŻELAZNA 63
Tel. 32 672 16 05
Fax. 32 672 16 77
E-mail biuro@krolmet.com.pl
WWW www.krolmet.com.pl/
Województwo śląskie
Powiat Zawiercie
Treść zamówienia Dostawa i uruchomienie autoklawu.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i uruchomienie autoklawu.„Oferta dot. Projektu nr POIR.04.01.04-00-0024/20 pn. „Innowacyjna technologia wykonywania wielowarstwowych form ceramicznych w zautomatyzowanej linii produkcyjnej, z wykorzystaniem zregenerowanej masy formierskiej jako substytutu świeżego materiału ceramicznego na kolejne warstwy posypki”, Poddziałanie ” Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, Działanie „Badania naukowe i prace rozwojowe”.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-29462-118539.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/118539
CPV 33.19.11.10
Wymagania Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent oraz podmiot na którego doświadczeniu polega (w przypadku gdy zachodzi taka okoliczność) przedstawią oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych ważne na dzień składania oferty. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2.
Osoba do kontaktu Marek Merta
662244808 sekretariat@krolmet.com.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-10-01
Miejsce i termin składania ofert KRÓLMET SP. Z O.O.
42-430 ZAWIERCIE
ŻELAZNA 63

2022-08-19

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: KRÓLMET Sp. z o.o., Żelazna 63, 42-400 Zawiercie, : ; Osoby do kontaktu: Marek Merta, tel.: 662244808, e-mail: sekretariat@krolmet.com.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-07-19 – data publikacji, 2022-08-19 – termin składania ofert, 2022-10-01 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100%
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-24-2022/01 – Dostawa i uruchomienie autoklawu.
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
„Oferta dot. Projektu nr POIR.04.01.04-00-0024/20 pn. „Innowacyjna technologia wykonywania wielowarstwowych form ceramicznych w zautomatyzowanej linii produkcyjnej, z wykorzystaniem zregenerowanej masy formierskiej jako substytutu świeżego materiału ceramicznego na kolejne warstwy posypki”, Poddziałanie ” Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, Działanie „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Numer informacji: 2022-29462-118539

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij